Arş. Gör. Ahmet Şenharputlu

Üniversite
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi