Doç. Dr. Emrullah Fatiş

Üniversite
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
temelislam@gmail.com

Web sitesi
https://temelislam.com/projeler-Ozgecmis

1955 yılında Kayseri Tomarza’da doğdu. 1977’de Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 1982’de Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptı. Yüksek Lisansını Erciyes Üniversitesi’nde “İbnü'l-Hümâm'ın el-Müsâyere Adlı Eserindeki Bi'setü'l-Enbiyâ ve Semiyyât Bahislerinin Gazzâli ile Mukâyesesi” (1992); Doktorasını, “Kur'an'da Hz. İsa ve Değerlendirilmesi” adıyla aynı üniversitede tamamladı (1999). 2013’te Yardımcı Doçent, 2015’te Doçent unvanını aldı. 2013 yılından itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine devam etmekte olan yazar, bu üniversitede İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı ve Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyon Üyesi olarak görevini sürdürmektedir, evli ve dört çocuk babasıdır.


YAYINLAR:

KİTAP:

1.OSMANLICA KELÂM METİNLERİ (TERCÜME VE YORUMUYLA BİRLİKTE) (2017)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-975-2475-40-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3785981)

2.KUR AN A GÖRE AHİRETE İMANIN ÖNEMİ (2016)., FATİŞ EMRULLAH, RAVZA YAYINLARI, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-48181-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2056310)

3.KLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9831-90-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3015403)

4.HZ İSA PARADİGMASI (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa

Sayısı 411, ISBN:978-605-9831-22-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2566858)

5.İNANÇ VE AHLÂK BAĞLAMINDA DÖRT KİTAPTAN YANKILAR (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-9831-89-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2966790)

6.ATEİSTİK PROBLEMLER VE TEOLOJİK ÇÖZÜMLER (2016)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-85646-1-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1095355)

7.GÜNCEL İNANÇ PROBLEMLERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLER (2015)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 338, ISBN:978-605-9831-21-5, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2028565)

8.KUR AN IN KABUL VE REDDETTİĞİ MESİH PROBLEMLERİ (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-85646-0-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 690789)

9.KUR AN DA VE HADİSLERDE BELİRTİLEN KIYAMET ALÂMETLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-605-85646-2-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 165254)


10.KUR AN DA HZ İSA (2000)., FATİŞ EMRULLAH, NETFORM MATBAACILIK, Basım sayısı:1, ISBN:975-569-064-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2055823)


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

BUHRANDAN BURHANA GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ, Bölüm adı:(FİZİK ÖTESİ ÂLEM)

1.(2017)., COŞKUN İBRAHİM,GÜNDOĞAR HAMDİ,AKTEPE ORHAN,FATİŞ EMRULLAH,ÇEÇEN

MEHMET SALİH,OKUMUŞ NAMIK KEMAL,ÜNVERDİ MUSTAFA,ÜNVERDİ VEYSİ,ATILGAN YUSUF KENAN,AYGAN FADIL,BARLAK MUZAFFER,BATUR MUHAMMET RAŞİT,ÇAĞLAYAN HARUN,ÇETİN MAKSUT,DOĞAN HÜSEYİN,ÖNAL RECEP,SÜT ABDULNASIR,Ekin yayınları, Editör:Recep ARDOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 469, ISBN:978-605-5146-65-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3786326)


YAYINLANAN MAKALELER:

1.ŞİA’NIN İMAMETLE ŞEKİLLENEN İNANÇ ESASLARI,Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIII,2012/2, 85-103.PDF


2.HZ. İSA’NIN MEHDİ VE DECCALLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 33, ss. 175-190.PDF


3.İMAMİYE ŞİASINDA VE ZÂHİRÎLERDE DİNÎ DELİLLER, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 6, c. 6, Sayı: 12, Temmuz – Aralık 2013/2, ss. 187-209 PDF


4.MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT PROBLEMİ,Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIV, 2013/1, 135-152. PDF


5.GAZALÎ VE İBN SİNÂ’NIN CİSMANİ HAŞRE YAKLAŞIMI, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı:12(2), ss.147-170.PDF


6.İTİKADİ FIRKA TASNİFLERİ ÜZERİNE, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı:14(14&2012/1), ss.21-37. PDF


7. HURİ, GILMAN VE VİLDANLARIN KİMLİĞİ PROBLEMİ, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, sayı:13(1), ss.121-139. PDF


8. MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİ, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, C: 13, Sayı:2 ss.785-806.PDF


9. “İBNÜ’L-HÜMÂM’IN PEYGAMBER GÖNDERME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ” / Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2015/1 | CİLT: 2 | SAYI: 2 | ss. 85-104 . PDF


10. İBNÜ'L-HÜMÂM'A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 8, C: 8, Sayı: 16, Temmuz – Aralık, 2015/2, ss. 83 – 102, DOI NUMBER: 10.17540/hikmet.20151612068, PDF


11. AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH)”, Hikmet Yurdu Dergisi, 9/17 (2016): 145-173, Doı Number: 10.17540/hikmet.20161715436 PDF


12. FATİŞ EMRULLAH (2017). DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ. KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 15(1, 2017), 167-190. (Kontrol No: 3441293)PDF

13. FATİŞ EMRULLAH (2017). MEHDİ, MESİH, KUTUP VE ABDAL İNANÇLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM. JOURNAL OF TURKISH STUDIES (DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI), 12(Volume 12 Issue 16), 203-218., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11964 PDF

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)

basılan bildiriler :

1.FATİŞ EMRULLAH (2018). MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS), 154-155. (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4220164)

2.FATİŞ EMRULLAH (2018). FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ. ULUSLAR ARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4262059)

Sanat ve tasarım etkinlikleri :

1. Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 19.04.2018-21.04.2018, Lale Besmele, FıratÜniversitesi- Elazığ,