Yrd. Doç. Dr. Harun Çağlayan

Üniversite
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

Ek Bilgiler
Lisans, Master, PhD: Ankara Unv, İlahiyat Fak.

E-Posta
caglayanharun@gmail.com

Web sitesi
http://tmibb.kku.edu.tr/Bolum/Sayfa/AkademikPersonel

Makale:

1.Bilgi Kaynağı Olarak Akıl, Kelam Arş, Ankara 2011.

2. “Azabın Neliği ve Çıkış İmkânı”, Din Arş, Ankara 2013.

3. "Teklif Karşısında Çocukların Dünya ve Ahiretteki Durumu", Kelam Arş, Ankara 2014.

4. “Rasyonalizm Bağlamında Dilbilim ve Din Dili İlişkisi”, Sosyal Bilimler EKEV, Erzurum 2014.

5. Elçi ve Vekil Bağlamında Nübüvvet”, E-Makalat, Rize 2015.

6. İnsan Onuru Bağlamında Sorumluluk Bilinci”, E-Makalat, Rize 2015.

7. “Sosyo-kültürel Açıdan Kelâm ve Hadis İlimlerinde Epistemoloji”, Tarih, Kültür ve Sanat Arş, Karabük 2016.

8. “Sosyolojik Açıdan Müslüman İlahî Adalet Algısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Arş, Karabük 2016.

9. Ahlâkî Davranış Açısından İnanç ve Görev Ahlakı”, E-Şarkiyat, Diyarbakır 2016.

10. “İş Ahlakında İslam İnancının Rolü”, Toplum Bilimleri, Ankara 2016.

11. “Klasik Kelamın İlâhî Bilgi Anlayışına Eleştirel Bir Bakış”, Anemon Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara 2017.

Download Links:

https://kirikkaleturkey.academia.edu/HarunCAGLAYAN

https://www.researchgate.net/profile/Harun_Caglaya...