Dr. Öğr. Üy. Mehmet ŞAŞA

Üniversite
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
mehmetsasa@kilis.edu.tr

Web sitesi
http://www.kilis.edu.tr/oku.php?no=mehmet%C5%9Fa%C5%9Fa

Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ŞAŞA

Adı-Soyadı

Mehmet ŞAŞA

Doğum Yılı ve Yeri

1982/MALATYA

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı

Yabancı Dil

78,75 (Yökdil Arapça 2018) ; 68.75 (YDS Arapça 2011)

E-posta/Web

mehmetsasa@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1560

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri/Kelam Ana Bilim Dalı

2011-2017

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Ana Bilim Dalı

2004-2006

Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2001-2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2017----

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

KUR'AN'I KERİM'DE İSBAT-I VÂCİB DELİLLERİNİN AKLİLİĞİ MESELESİ

Doktora Tezi

KELAM VE TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Mehmet ŞAŞA, " MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜSLÜMANLARIN GERİ KALMASININ DİNÎ SEBEPLERİ ", DİYANET İLMİ DERGİ, Mart 2018, c. 54, sy. 1, ss. 113-138.

2- Mehmet ŞAŞA, " MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RUF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORİTE – Kadı Abdulcebbar Örneği- " ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), Nisan 2018, c. 5, sy. 10, ss. 88-100.

3- Mehmet ŞAŞA, " KELAM VE TASAVVUF TERMİNOLOJİSİNDE BİLGİ ", ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), ARALIK 2014, c. 1, sy. 2, ss. 70-92.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Mehmet ŞAŞA, “NAZMU’L-FERÂİD VE CEM’U’L-FEVÂİD” ESERİ BAGLAMINDA ALLAH’IN SIFATLARI VE KRİTİGİ, ULUSLARARASI AMASYALI ÂLİMLER SEMPOZYUMU, 21-22 NİSAN 2017, c. 1, ss. 545-555.

2- Mehmet ŞAŞA, NİYAZÎ MISRÎ’NİN KIYAMET ALAMETLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ VE ANALİZİ, ULUSLARARASI MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI SEMPOZYUMU, 17-19 KASIM 2017.

3- Mehmet ŞAŞA, İMAM MÂTURÎDÎ’NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN -YÖNETİM İLKELERİ, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

4-  Mehmet ŞAŞA, MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORITE – Kadı Abdulcebbar Örnegi-, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

5- Mehmet ŞAŞA, MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜNLÜMANLARIN GERİ KALMASININ BİR TAKIM DİNÎ SEBEPLERİ, ULUSLARARASI MERCİDABIK’TAN GÜNÜMÜZE 500 YILDA ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, 26-27 EKİM 2017.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- Mehmet ŞAŞA, KELAM ve TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH, NOBEL AKADEMİK

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Mehmet ŞAŞA, " İMÂM-I A’ZAM EBÛ HANİFE’NİN MARİFETULLAH NAZARİYESİ ", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 8, sy. 2, ARALIK 2017, ss. 171-191.

2- Mehmet ŞAŞA, " İMAM EŞ’ARÎ’NİN “KELÂM”INDA MARİFETULLAH ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 4, sy. 7, ARALIK 2017, ss. 187-213.

3 - Mehmet ŞAŞA, " TEORİK ANLAMI VE PRATİK DEĞERİ BAKIMINDAN İMÂN-İSLÂM İLİŞKİSİ ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ARALIK 2014, c. 1, sy. 1, ss. 119-139.
4-   Mehmet ŞAŞA, " İMAM MÂTURÎDÎ'NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN YÖNETİM İLKELERİ ", E- MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, c. 11, sy. 2, 2018, ss. 309-344.

5-   Mehmet ŞAŞA, " KELAM EKOLLERİ BAĞLAMINDA MARİFETULLAH'IN VÜCÛBİYET KAYNAĞI " , ARTUKLU AKADEMİ İLAHİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ, c. 5, sy. 1, HAZİRAN 2018, ss. 57-90.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1- FÂRÂBÎ’YE GÖRE KELÂM İLMİNİN ANLAMI ”, Çev. Mehmet ŞAŞA, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 1, sy. 1, ss.119-139.