Dr. Öğr. Üy. Mehmet ŞAŞA

Üniversite
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
mehmetsasa@kilis.edu.tr

Web sitesi
http://ilahiyat.kilis.edu.tr/CV/akademik_mehmetsasa.htm