Arş. Gör. Metin Yıldız

Üniversite
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
metinyildiz04@gmail.com

Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 10.06.2002, Van, Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 26.01.2007, Kayseri, Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ( Devam ediyor- Tez Dönemi), Van, Araştırma Görevlisi, Muş Alparslan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 05.09.2011, Muş.