Yrd. Doç. Dr. Osman Oral

Üniversite
BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
osman-oral@hotmail.com

Web sitesi
http://ilahiyat.bozok.edu.tr/icerik.php?sayfa=902

DÜZCE-Gümüşova-Hacıkadirler Doğumlu, ilk ve orta tahsilini Düzce ve Ankara’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek Lisans programını tamamladı. Kelâm Bilim Dalı’nda “Mâtürîdî’nin Hikmet Anlayışı” adlı teziyle doktorasını bitirdi. Diyanet ve MEB'te bir süre çalıştı. Yayınlanmış birçok çalışması olan, evli ve dört çocuk babası Osman Oral, hâlen Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslâm Mezhepleri Anabilim Dalı'nda Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

An Assessment on Some of the Opinions and Theological Convictions of Seyyid Burhaneddin (Rumi’s Master).pdf

Matüridi'de Sabır ve Şükür İlişkisi

Kelam Ekollerine Göre Halife'in Özellikleri ve Seçimi http://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat/ozet/14/kelm-ekollerine-gore-halifenin-ozellikleri-ve-secimi

Trafik Kazaları ve Kader İlişkisi -Dua, Sadaka ve Tevekkül Bağlamında- http://mutefekkir.aksaray.edu.tr/mutefekkir/articl...

Yunus Emre'in Şiirlerinde İman Esasları http://www.hikmetyurdu.com/index.php/hikmetyurdu/a...

Siyasal içerikli rivayetlerin sünnî algıyı yönlerdirmesi üzerine http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-siya...

Siyasal İçerikli Rivâyetlerin Sünnî Algıyı Yönlendirmesi Üzerine / On the Impact of the Political Narratives on the Sunni Perception http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-siya...

osman_oral_hikmet merkezli islam anlayışının küresel barışa katkısı TEBLİĞ 19-21 MAYIS 2016.pdf

Yozgat Halkının Dînî Anlayış ve İnançlarına Katkı Veren Medrese, Zâviye ve Âlimler_osman_oral.pdf

Ahmed Yesevî ile Emirci Sultan’ın Anadolu Türk İslâm Medeniyetinin İhya ve İnşasındaki Yeri_osman_oral .pdf

İMÂNIN SOSYAL HAYATTA TEZÂHÜRLERİ –DOĞRULUK, GÜZEL AHLAK, SEVGİ VE KARDEŞLİK–.pdf

HOCA AHMED YESEVÎ'NİN CENNET VE CEHENNEM ÇEKİŞMESİ ŞİİRİNDEKİ HİKMETLER osman_oral.pdf

FAHREDDİN RAZİ’YE GÖRE HZ. ÂDEM İLE HZ. NUH’UN İSMETİ PROBLEMİ osman_oral.pdf

YOZGAT HALKININ DÎNÎ ANLAYIŞ VE İNANÇLARINA KATKI VEREN MEDRESE, ZÂVİYE VE ÂLİMLERMEDRESE, ZÂVİYE VE ÂLİMLERYozgat halkının_dini_anlayış ve inançlarına katkı veren_medrese_zaviye ve âlimler_Osman_oral.pdf

MATÜRİDİ'NİN HİKMET ANLAYIŞI OSMAN ORAL Mâtürîdî'nin Hikmet Anlayışı_osman_oral.pdf

Kelami Düşüncede Haberi Sıfat Proplemi OSMAN ORAL.pdfDoi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1337

Fahreddin Razi'de Haberi Sıfat Sorunu OSMAN ORAL.pdfDoi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1362

Osman ORALFAHREDDİN RÂZÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU Sayı 17, s. 168-184
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3912
Osman ORALFAHREDDİN RÂZÎ’DE İNŞİRÂH SÛRESİ VE PSİKO-SOSYAL İMÂNÎ HAKİKATLER Sayı 17, s. 230-244
INSHIRAH (THE EXPANSION) SURAH’S PSYCHO-SOCIAL TRUTHS OF FAITH ACCORDING TO FAHREDDIN RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3902

Osman Oral- FAHREDDİN RÂZÎ’YE GÖRE ÂYETÜ’L-KÜRSİ’DE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU/THE PROBLEM IMAGINATION OF ALLAH AND TAWHID IN AYAT AL-KURSI (THE VERSE OF THE THRONE) ACCORDING TO FAHREDDİN AL-RÂZI Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3966

Osman ORAL MÂTÜRÎDÎ’DE İNŞİRÂH SÛRESİ VE PSİKO-SOSYAL İMÂNÎ HİKMETLER/ PSYCHO-SOCIAL THE WISDOM OF FAITH AND INSHIRAH (THE EXPANSION) SURAH IN MATURIDIDoi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1406

Osman ORAL MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU/ THE PROBLEM TAWHID AND IMAGINATION OF ALLAH IN IHLAS (THE UNITY) SURAH ACCORDING TO MATURIDI Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1400