Dr. Öğr. Üy. Vecihi Sönmez

Üniversite
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI

E-Posta
sonmezvecihi@yahoo.com

Web sitesi
http://www.yyu.edu.tr/akademikpersonelayrinti.asp?sicilno=1277

1966 Bitlis ili Hizan ilçesinde doğdu. 1985 yılında Bitlis imam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1991 yılında Ezher İslami İlimler Fakültesini bitirdi.1994 yılında Amidinin Ebkaru'l-Efkar adlı eserinin İmamet bahsinin tahkikli neşri teziyle Yüksek lisansını tamamladı. 2000 yılına Nübüvvet Tartışmaları ve Amidi ile Nesefinin Nübüvveti ispat metotları teziyle doktorasını tamamladı Halen Y.Y.Ü İlahiyat fakültesinde Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır.