Dr. Öğr. Üy. Ramazan Yıldırım

Üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
ramazany@istanbul.edu.tr

Web sitesi
http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/index.php/tr/bolumler/temel-islam-bilimleri/kelam/226-ramazan-yildirim.html

1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenliğe başladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hilafetin Kaldırılış Sürecindeki Tartışmaların Teolojik Temelleri” konulu teziyle doktorasını tamamladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders ve Öğretmen Kılavuz Kitapları ile İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri kitaplarının yazım komisyonlarında bulundu. “20. Yüzyıl İslam Dünyasında Hilafet Tartışmaları” (İstanbul, 2004) isimli kitabı ile “Fakih ve Sultan: Osmanlı ve Safevilerde Din-Devlet İlişkisi” (İstanbul, 2006) isimli çeviri eseri bulunmaktadır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Ana Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. _x000d_ _x000d_