TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ (16 Ekim 2015 Gaziantep)

Oluşturma Tarihi: 2015-10-10 07:54:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2015-10-10 08:03:00

TOPLANTI PROGRAMI

16 Ekim 2015 –Cuma

AÇILIŞ OTURUMU

09.30 – 10.45

Başkan: Prof. Dr. Saim YEPREM

Marmara Ü.İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

KUR’ÂN TİLÂVETİ

** *

PROTOKOL KONUŞMALARI

Doç. Dr. Mahmut ÇINAR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Şehmus DEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali ÖZEK

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı

Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU

YÖK Üyesi

Prof. Dr. M.Yavuz COŞKUN

Gaziantep Üniversitesi Rektörü

Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

** *

AÇILIŞKONFERANSI

10.45 – 11.30

Prof. Dr. MehmetGÖRMEZ

Diyanetİşleri Başkanı

ARA 11.30 – 14.00

Cuma Namazı ve Yemek


16 Ekim 2015–Cuma

I. OTURUM 14.00 – 16.00

TOPLUMDA BİRLİKve BERABERLİĞİN ÖNEMİ ve DİNÎ TEMELLERİ

Başkan: Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

BayburtÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

1.Tebliğ: İbadet Hayatımızın Toplumsal Bütünlüğe Katkısı

Prof.Dr. Sadık KILIÇ

AtatürkÜniversitesi İlâhiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Kur'an'ı Bütünleştirici ve Ayrıştırıcı Bir Metin Olarak Okumanın Şifreleri

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ: Hz. Peygamber ve Râşit Halifeler Döneminde Birlikte Yaşama Tecrübesi

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

ARA 16.00 – 16.15 (Çay)

16 Ekim 2015 –Cuma

II. OTURUM

16.15 – 18.00

FARKLI İNANÇ ve DÜŞÜNCE MENSUPLARIYLA BİR ARADA YAŞAMA

Başkan: Prof. Dr. Mahmut KAYA

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Emekli Öğretim Üyesi

1. Tebliğ: Dinî Açıdan Farklı İnanç Gruplarıyla Bir arada Yaşamanın İmkânı

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Günümüzde İslâmî Faaliyetler Alanındaki Düşünce Sorunları Üzerine

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

3.Tebliğ: Hıristiyanlık ve İslâm Tarihinde Yaşanan İç Çatışmalar Üzerine Bir Değerlendirme (Batı’da YüzyılSavaşları)

Prof. Dr. Ö. Faruk HARMAN

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

** *

17 Ekim 2015 –Cumartesi

III. OTURUM

09.00 – 10.30

BİRLİĞİPEKİŞTİREN UNSURLAR OLARAK İBADET ve DİĞER DİNÎ FAALİYETLER

Başkan: Prof. Dr. MetinYURDAGÜR

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1.Tebliğ: ToplumsalBirlik ve Beraberliğin Kur’ânî Temelleri

Prof. Dr. Abdülhamid BİRIŞIK

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Toplumsal Barışı Tehdit Eden Unsurlara KarşıDin Eğitiminin Gücü ve İşlevi

Prof. Dr.Hüseyin YILMAZ

CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ:Toplumun Din Anlayışında Birleştirici ve Ayrıştırıcı Hususlar

Yrd. Doç. Erol ERKAN

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

ARA 10.30 – 11.00 (Çay)


17 Ekim 2015 –Cumartesi

IV. OTURUM 11.00 – 12.30

ÖRGÜN ve YAYGIN DİN HİZMETLERİNDE DİNÎ SÖYLEM

Başkan: Prof. Dr. Cahit BAĞCI

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı


1. Tebliğ: İlmî-Dinî Söylemin Topluma Yansımasında Görülen BazıSorunlar

Prof. Dr. Şehmus DEMİR

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Dinî SöylemAçısından Çeşitli Gruplar Üzerine Sosyo-Psikolojik Çözümlemeler

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN– Yrd. Doç. İbrahim EFE

Kilis Üniversitesi İlahiyat Fakültesi– Kilis Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ: Diyanet Faaliyetlerinde Dinî Söylemin Toplumsal Bütünlük Açısından Tahlili

Ahmet ÇELİK

Gaziantep İlMüftüsü

** *

ARA 12.30 – 13.45(Yemek)


17 Ekim 2015 –Cumartesi

V. OTURUM 13.45 – 15.15

GÜNÜMÜZDEDEĞİŞEN TOPLUM HAYATI ve DİNÎ SÖYLEM

Başkan: Prof. Dr. Ali GÜR

GaziantepÜniversitesi Rektör Yardımcısı

1. Tebliğ: Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Ahlâkî Değerlerin Önemi

Prof. Dr. Eyüp BEKİRYAZICI - Prof. Dr. Mehmet DAĞ

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Yardım Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Toplum Üzerinde Ayrıştırıcı ve Bütünleştirici İşlevleri

Ar. Gör. Mehmet AKSÜRMELİ–Ar. Gör. Zeynep Serap TEKTEN

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi–Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ: Farklıİnanç Mensuplarıyla Bir Arada Yaşama Tecrübesine Temel Teşkil Eden Kur’ânî İlkeler

Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

** *

ARA 15.15 – 15.30(Çay)


17 Ekim 2015 –Cumartesi

VI. OTURUM 15.30 – 17.00

MEDYA ve SİVİLTOPLUM KURULUŞLARINDA DİNÎ SÖYLEM

Başkan: Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

1.Tebliğ: Toplumsal Birliğin Sağlanmasında SûfîSöylemin Etkisi
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi
** *

2.Tebliğ:Toplumun Ayrışmasında Medya Dilinin Etkisi

Mustafa EKİCİ

TRT 6 Yayın Müdürü

** *

3. Tebliğ:Toplumsal Birliği SağlamadaSTK’ların Başarı Düzeylerinin Tahlili

Turgay ALDEMİR

Bülbülzade VakfıBaşkanı

** *

ARA 17.00 – 17.15 (Çay)


17 Ekim 2015 –Cumartesi

DEĞERLENDİRME OTURUMU

17.15–18.30

Başkan: Prof.Dr. Şehmus DEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bayburt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. M. Saim YEPREM

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

İstanbul 29Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Sadık KILIÇ

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ahmet KÖLEMEN

İlimYayma Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı

KAPANIŞ

Tarihî Mekânlara Gezi

18 Ekim2015– Pazar

09.00 – 13.00

İSAV Duyuru sayfası için tıklayınız!