​Kader Dergisi Makale Çağrısı: 31 Aralık' 2019'da yayınlanacak olan 17/2 sayısı için 15 Ekim 2019 tarihine kadar makale kabul edilecektir.

Oluşturma Tarihi: 2019-04-08 08:29:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2019-10-10 13:04:00

EBSCO Academic Search Complete, DOAJ ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan Uluslararası İlahiyat Alan Dergisi Kader'in (http://dergipark.gov.tr/kaderdergi) 31 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 2. sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Makale son kabul tarihi 15 Ekim 2019'dur. Bu sayıya makale göndermek isteyen araştırmacıların makalelerini ilgili tarihe kadar Kader'e ulaştırması müsterhamdır.

Ayrıca dergimiz önceki sayımızdan itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlamaya başladık. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir.

İlgili araştırmacılara saygıyla duyurulur.

Kader Dergisi Editörler Kurulu