Kategoriler

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri

Sempozyum Haberleri Kategorisindeki Tüm Haberler

TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ (16 Ekim 2015 Gaziantep)

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 8-11 Ekim 2015 tarihleri arasında KONYA'da yapılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Katılım Çağrısı 12-15 Mayıs 2016, ISPARTA

21. İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı Gazitantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılacaktır.

İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Bütün Yönleriyle Selefilik Çalıştayı 5-6 Eylül 2015 tarihinde Konya'da yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu 21-23 Eylül 2014 tarihlerinde Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

XVIII. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu 24-25 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Görüntüler için tıklayınız.

Şırnak İlahiyat tarafından 27-29 Eylül 2013'te düzenlenecek olan Hz. Nuh ve Cudi Dağı sempozyumu afişi için tıklayınız!

ULUSLAR ARASI PROF. MUHAMMED b. TAVÎT e-TANCÎ SEMPOZYUMU 13-14 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Görüntüler için tıklayınız

XV. Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Semâvî Dinlerde Hz. İbrahim Sempozyumu Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Fotoğraflar için tıklayınız!