Kategoriler

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri

Sempozyum Haberleri Kategorisindeki Tüm Haberler

İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Bütün Yönleriyle Selefilik Çalıştayı 5-6 Eylül 2015 tarihinde Konya'da yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu 21-23 Eylül 2014 tarihlerinde Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

XVIII. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu 24-25 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Görüntüler için tıklayınız.

Şırnak İlahiyat tarafından 27-29 Eylül 2013'te düzenlenecek olan Hz. Nuh ve Cudi Dağı sempozyumu afişi için tıklayınız!

ULUSLAR ARASI PROF. MUHAMMED b. TAVÎT e-TANCÎ SEMPOZYUMU 13-14 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Görüntüler için tıklayınız

XV. Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Semâvî Dinlerde Hz. İbrahim Sempozyumu Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Fotoğraflar için tıklayınız!

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 60. Kuruluş Yılı Anısına Uluslararası Sempozyum 16-18 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN hocamızın yaptığı sempozyum programı için tıklayınız

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 24-25 Ekim 2007 tarihlerinde İzmir İlahiyat salonlarında gerçekleştirilecek olan Hazreti Ali Sempozyumu programı belli oldu. PDF formatlı program için tıklayınız.

Kelam Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslâm'da Ahiret İnancı Sempozyumu 29-30 Haziran 2007 tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplantıdan fotoğraflar için tıklayınız!