Kategoriler

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri

Tüm Haberler

Kur'an'a Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Hüseyin ATAY konulu panel Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 17 Mayıs 2013 Cuma günü yapılacaktır.

Akademik Faaliyetler

PANEL: Ricalu'l-Gayb Meselesi konulu panel Marmara İlahiyatta 10 Mayıs 2013 tarihinde yapılacaktır.

Akademik Faaliyetler

Marmara İlahiyat'tan Dr. Mehmet BULĞEN'in Klasik Dönem Kelam Atomculuğunun Günümüz Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi isimli doktora tezi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 2013 Yılı Kutlu Doğum Haftası İslam Araştırmaları Yarışmasında en başarılı çalışma seçildi. Kendisini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Hocalarımızdan Haberler

Şırnak İlahiyat tarafından 27-29 Eylül 2013'te düzenlenecek olan Hz. Nuh ve Cudi Dağı sempozyumu afişi için tıklayınız!

Sempozyum Haberleri

Güncel Kelam tartışmalarının altıncısı olan Muslim Perspectives on Big Bang Cosmology başlıklı panel Marmara İlahiyat'ta. Afişi için tıklayınız!

Akademik Faaliyetler

Marmara İlahiyatta Evrendeki Hassas Dengeler ve Kozmolojinin Çözülemeyen Problemleri başlıklı konferans afişi için tıklayınız!

Akademik Faaliyetler

"Sihir Gelenek mi İnanç Problemi mi?" başlıklı tartışmaya davetlisiniz! 1 Mart 2013 Cuma, saat 15 Marmara İlahiyat. Afiş için tıklayınız!

Akademik Faaliyetler

Recep ÖNAL, Sakarya Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ramazan BİÇER danışmanlığında İmam Matüridi'ye Göre İslam Dışı Dinler konulu tezi ile, 17 Ocak 2013 tarihinde Doktor unvanını aldı. Kendisini tebrik ediyoruz.

Ünvan Değişiklikleri

"Tarihte ve Günümüzde Nuzûl-i İsâ Meselesi" başlıklı Günümüze Yansıyan Klasik Kelâm Tartışmalarının ikincisi, Marmara İlahiyatta 04.01.2013 Cuma günü düzenleniyor, fırsat bulan herkes davetlidir. Afiş için tıklayınız!

Akademik Faaliyetler

Marmara İlahiyat'tan Mehmet BULĞEN, 28.12.2012 tarihi itibarıyla Doktor unvanı aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Ünvan Değişiklikleri