Kategoriler

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri

Tüm Haberler

İstanbul İlahiyattan Muhammed ARUÇİ hocamız, 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle Profesör olmuştur. Kendisini tebrik eder, yeni unvanıyla nice çalışmalara imza atmasını dileriz.

Ünvan Değişiklikleri

Erciyes İlahiyattan Murat SERDAR, Isparta İlahiyattan Hasan Tevfik MARULCU ve İstanbul İlahiyattan Ramazan YILDIRIM, 01 Ekim 2013 tarihi itibarıyla Doçent olmuşlardır. Kendilerini tebrik eder, yeni unvanlarıyla nice çalışmalara imza atmalarını dileriz.

Ünvan Değişiklikleri

Marmara İlahiyattan Hatice ARPAGUŞ hocamız, 01 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Profesör olmuştur. Kendisini tebrik eder, yeni unvanıyla da nice çalışmalara imza atmasını dileriz.

Ünvan Değişiklikleri

​Harran Ü. Eğitim Fak. Dekanı ve İlahiyat Fak. Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin TUNÇBİLEK hocamız vefat etmiştir.

Hocalarımızdan Haberler

XVIII. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu 24-25 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Görüntüler için tıklayınız.

Sempozyum Haberleri

Kur'an'a Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Hüseyin ATAY konulu panel Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 17 Mayıs 2013 Cuma günü yapılacaktır.

Akademik Faaliyetler

PANEL: Ricalu'l-Gayb Meselesi konulu panel Marmara İlahiyatta 10 Mayıs 2013 tarihinde yapılacaktır.

Akademik Faaliyetler

Marmara İlahiyat'tan Dr. Mehmet BULĞEN'in Klasik Dönem Kelam Atomculuğunun Günümüz Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi isimli doktora tezi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 2013 Yılı Kutlu Doğum Haftası İslam Araştırmaları Yarışmasında en başarılı çalışma seçildi. Kendisini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Hocalarımızdan Haberler

Şırnak İlahiyat tarafından 27-29 Eylül 2013'te düzenlenecek olan Hz. Nuh ve Cudi Dağı sempozyumu afişi için tıklayınız!

Sempozyum Haberleri

Güncel Kelam tartışmalarının altıncısı olan Muslim Perspectives on Big Bang Cosmology başlıklı panel Marmara İlahiyat'ta. Afişi için tıklayınız!

Akademik Faaliyetler