Kategoriler

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri

Tüm Haberler

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Hocamız Profesör olmuş ve Dekan Vekili Olarak Görevlendirilmiştir. Kendisini Tebrik Eder, Akademik Hayatında Başarılarının Devamını Dileriz.

Ünvan Değişiklikleri

Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER)'nin Dergipark Sistemindeki Adresi Değişmiştir. Bilgi için tıklayınız!

Akademik Faaliyetler

Yeni Kitap: Erken Dönem İslam Düşüncesinde İlahi Bilgi, Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR, İstanbul, 2017.

Kitap Haberleri

Yeni Kitap: Maveraünnehir'den Osmanlı Coğrafyasına Ünlü Türk Kelamcıları, Prof. Dr. Metin YURDAGÜR, 2017.

Kitap Haberleri

Yeni Kitap: Günümüz Akaid ve Kelam Problemleri, Prof. Dr. İbrahim COŞKUN, Konya, 2017.

Kitap Haberleri

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, 29-30 Eylül 2017, SİVAS. Detaylar için tıklayınız.

Sempozyum Haberleri

Yeni Kitap: Husün ve Kubuh -İyilik ve Kötülüğün Kaynağı-, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Barlak, Ankara, 2016.

Kitap Haberleri

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) tarafından 18-19 Ekim 2017 tarihinde Sakarya’da, Osmanlı Düşüncesi, Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız!

Sempozyum Haberleri

Yeni Kitap: Allah'ın Güzel İsimleri -Esmaü'l-Hüsna-, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, Nasihat Yayınları, 2016.

Kitap Haberleri

Yeni Kitap: Tematik Kelam Toplantıları -Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar- Editörler: Şaban Ali DÜZGÜN-Tuğba GÜNAL

Kitap Haberleri