Kategoriler

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri

Tüm Haberler

​Prof. Dr. Bekir Topaloğlu hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı 10 Mart Perşembe günü ikindi namazını müteakiben Marmara İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisinde kılınacaktır.

Hocalarımızdan Haberler

İ.A.Ü. TARMER Tarafından 14-15 Ocak 2016 Tarihinde Gerçekleştirilen "Şiddet Sarmalında Din İdeoloji Ve Gençlik" Çalıştayının Kayıtlarını İzlemek için Tıklayınız

Akademik Faaliyetler

YENİ KİTAP: Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri -Maturidi Örneği- Yard. Doç. Dr. Emine Öğük

Kitap Haberleri

Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER) Son Sayısı Yayımlandı!!! (Cilt:14, Sayı: 1/2016)

Akademik Faaliyetler

2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu 19-21 Mayıs/2016 Saraybosna / BOSNA HERSEK

Sempozyum Haberleri

İslam'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu Konulu Kelam Çalıştayı -SONUÇ BİLDİRGESİ-

Akademik Faaliyetler

Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu Kitabı Yayınlandı.

Kitap Haberleri

Yeni Kitap: Prof. Dr. Süleyman Toprak hocamızın Ahirete İman adlı kitabı yayımlanmıştır.

Kitap Haberleri

İbn Fûrek'in el-İbâne an Turuki'l-Kâsıdîn adlı eseri Prof. Dr. Abdülgaffar Aslan hocamızın tercümesi ile yayımlanmıştır.

Kitap Haberleri

İlahiyat Fakülteleri XXI. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve “KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU” Konulu Sempozyum -Sempozyum Duyurusuna "Bildiri Özet Formu" ve "Katılımcı Formu" Eklenmiştir-

Sempozyum Haberleri