Kategoriler

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri

Tüm Haberler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Hayrettin Nebi Güdekli 'Kelamın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşası' adlı tezini başarılı bir şekilde savunarak 'doktor' unvanı aldi. Kendisini tebrik eder, Cenab-i Mevla'dan başarılarının devamını dileriz. Fotoğraflar için tıklayınız.

Ünvan Değişiklikleri

Yeni Kitap: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapılan Nübüvvet Çalıştayının Kitabı basıldı.

Kitap Haberleri

21. İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı Gazitantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılacaktır.

Sempozyum Haberleri

Yeni Sayı: Kelam Araştırmaları Dergisinin yeni sayısı çıktı! Yıl 13, Sayı 2 (Temmuz 2015)

Akademik Faaliyetler

İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Bütün Yönleriyle Selefilik Çalıştayı 5-6 Eylül 2015 tarihinde Konya'da yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Sempozyum Haberleri

Yeni Kitap: Kadı Abdülcebbarın Mugni isimli Kitabı'nın 9. Cildi Kitabüt Tevlid Doç. Dr. Osman Demir Tarafından tercüme edildi.

Kitap Haberleri

Yeni Kitap: Hüseyin DOĞAN, İSLAM KELÂMINDA CEDEL ANLAYIŞI, 2015

Kitap Haberleri

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ Diyanet Müşavirliğine Atandı.

Hocalarımızdan Haberler

Yeni Kitap: Mehmet EVKURAN, ÇAĞDAŞ SORUNLAR VE KELÂM, 2015

Kitap Haberleri

Yeni Kitap: Editörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ hocamızın yaptığı TE'VİLÂTU'L-KUR'ÂN TERCÜMESİ Birinci cildi Ensar Neşriyat tarafından yayımlandı.

Kitap Haberleri