Önemli Duyuru: Kelam Anabilim Dalları 25. Koordinasyon Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Detaylar için tıklayınız.

Yeni Kitap: Zübdetü İlmi'l-Kelâm (Kelâm İlminin Özü), Harputlu İshak Efendi, Ankara Berikan Yayınevi, 2019

Yeni Kitap: Abdülkadir Geylani'nin Kelami Görüşleri, Dr. Mehmet Şaşa, Ankara: Sonçağ Yayınları 2020.

Yeni Kitap: Kelâm Kozmolojisi: Mu'tezile'nin Âlem Anlayışı, Dr. Metin YILDIZ, İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020.

Yeni Kitap: Mu'tezili Düşüncede Tabiat ve Nedensellik, Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR, İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020.

Yeni Kitap: Felsefî Kelâmın Mağrib Temsilcilerinden İbn Arafe ve Kelâmî Görüşleri, Dr. Murat AKIN, Ankara: İlahiyat Yayınları, 2019.

Yeni Kitap: Ebu Bekir İbnü’l-Arabi ve el-Emedü’l-aksa fî şerhi Esmaillahi’l-Hüsnâ Adlı Eseri, Prof. Dr. Ramazan BİÇER (Dirase ve Tahkik), Ankara: Berikan Yayınevi, 2020.

Görev Yeri Değişikliği: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaşa

Görev Yeri Değişikliği: Doç. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ

Görev Yeri Değişikliği: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bardak

Sitemizin twitter hesabı açıldı, takip etmek için tıklayın.

Yeni Kitap: Günümüz Akaid ve Kelam Problemleri, 2. Bs., Prof. Dr. İbrahim COŞKUN, Konya, 2020

Yeni Kitap: MATÜRİDİ Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ed.), 2020.

Yeni Kitap: İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında Kudret-Fiil İlişkisi, Dr. Öğr. Üyesi Seyithan CAN, 2019.

​Kader Dergisinin 17/2 (Aralık 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız!

Tüm Haberler Sempozyum Haberleri Akademik Faaliyetler Ünvan Değişiklikleri Hocalarımızdan Haberler Kitap Haberleri Diğer Haberler