Prof. Dr. Mehmet Dağ

mehmetdag.JPG

Üniversite
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Ek Bilgiler
Emekli

01.11.1943 tarihinde Adıyaman’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana’da yaptı.
1964-65 ders yıllarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.
Temmuz 1965’te Adana İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliğine atandı.
Şubat 1966’da Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı bursunu kazanarak İngiltere’ye gitti.
“The Philosophy of Abu’l-Barakat al-Baghdadi with Special Reference to His Concept of Time” adlı doktora teziyle doktor unvanını kazanarak Türkiye’ye döndü.
Ocak 1971 - Şubat 1972 tarihleri arasında atandığı Yüksek İslam Enstitüsünde İslam Felsefesi, Mantık ve Ahlak öğretmenliği yaptı.
Şubat 1972’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Kürsüsüne asistan olarak girdi.
Nisan 1977’de “İmam el-Harameyn el-Cüveyni’nin Alem ve Allah Görüşü” adlı teziyle doçent oldu.
Haziran 1982’de Ankara Üniversitesince Profesörlüğe yükseltildi.
31 Ocak 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Profesörlük kadrosuna atanarak göreve başladı.
Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
Doktora tezi İslam Felsefesi, Doçentlik tezi ise Kelam alanındadır.