Öğr. Gör. Mustafa Türkgülü

mturkgulu.jpg

Üniversite
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Ek Bilgiler
Emekli

12.01.1939 tarihinde Elazığ merkez Bahçekapı (Şintil) Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini bu köyde, ortaöğrenimini ise Elazığ İmam-Hatip Okulu’nda yaptı. 1961 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 1965’de buradan mezun olunca Elazığ İmam-Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliğine atandı. Arkasından sırasıyla Gerede ve Elazığ İmam-Hatip okullarında müdürlük, 1972 yılından itibaren de Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Kelâm ve İslâm Düşüncesi öğretmenliği yaptı. 1976 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanı oldu. Bu arada Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

1978 yılında Fırat Üniversitesi’ne intisap etti ve uzunca bir süre Fakülte Sekreterliği görevi yürüttü. 1996 yılında ise aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. 16 Ağustos 2001 tarihinde de bu görevini sürdürürken kendi isteği ile emekli oldu.

YAYINLARI

A- KİTAP:

 1. Kelâm İlmi I (Genel Bilgiler, Tarihçe, Kişi Görüş ve Eserler), Ankara 1997
 2. Peygamberimizin Hayatından Örnek Davranışlar, Elazığ 1998
 3. Ruh Risalesi, Hüseyin Erkenci’den sadeleştirme, Elazığ 2000
 4. Peygamberimizi Tanıyalım, Ankara 2002
 5. Sistematik Kelâm (İslâm İnanç Esasları ve Felsefesi), Yayınlanmadı.
 6. İllegal Felsefî Bir Cemiyet Olarak İhvan-ı Safa, Yayınlanmadı.

B- MAKALE:

 1. Materyalizm ve Din, Uğraş Dergisi, Nisan-Mayıs 1972, Sayı 3-4
 2. İslâm Düşüncesinde Doktrin Çatışmaları, Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü 1974-1975 yıllığı, s. 51-53
 3. İslâm Araştırmaları Hakkında Birkaç Not, Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü 1975-1976 yıllığı, s.10-13
 4. Dünya, Ahiret ve İnsan, Diyanet Dergisi, Mart 1977, Sayı 161/2-15
 5. Vaizler (Ahmed Naim’den sadeleştirme), Hakses Mecmuası, Haziran 1978, Sayı 162/26-28
 6. İslâm’da Kolaylık ve Hoşgörü, Diyanet Dergisi, Haziran 1977, Sayı 167/2-10
 7. İslâm’da Kolaylık ve Hoşgörü, Diyanet Dergisi, Temmuz 1967, Sayı 168/2-15
 8. İslâm’ın Genel Prensipleri ve Oruç, Diyanet Dergisi, Eylül 1977, Sayı 173/2-3
 9. Kur’an’ın Allah’ın Varlığını İspat Metodu, Diyanet Dergisi, Ekim 1977, Sayı 174/2-10
 10. İlâm Ahlâkı ve Kur’an’ın Ahlâk Öğretisi Üzerine Bir İnceleme, F. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi,19 2/179-207
 11. Ahlâkın Kaynağı Tartışmaları ve Ortaya Çıkan Ahlâk Telakkileri, F. Ü. İlahiyat Fak. Der.,1968, Sayı 3/291-311
 12. Allah İçin Sevmek, Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 1995, Sayı 53/36-3
 13. Hz. Muhammed ve Getirdiği Dinin Özellikleri, Uluova Gazetesi, 06 Mayıs 1995, Sayı 12952
 14. Bayram ve Bayram Kutlamaları, Uluova Gazetesi, 14 Mayıs 1995, Sayı 12955
 15. İnsanda Fıtrî Yöneliş, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 1995, Sayı 54/17-20
 16. Fetih ve Fatih Sultan Mehmet, Uluova Gazetesi, 27 Mayıs 1995, Sayı 12966
 17. Kur’an’da Bilgi ve Değeri, Diyanet Aylık Dergi, Mart 1996, Sayı 63/43-45
 18. İslâm Ahlâk Öğretisinin Sünnet Boyutu, Diyanet İlmî Dergi, Temmuz-Ağustos-Eylül 1999, C. XXXV, Sayı 3/103-116
 19. İman - Erdem İlişkisi, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2000, Sayı 112/26-29
 20. Din Hayatının Toplumsal Yanı, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Mart-Nisan 2000, Sayı 12/38-42
 21. İslâm’ın Tabiat Görüşü ve Çevre Sorununa Bakışı, Diyanet Aylık Dergi, Aralık 2000, Sayı 120/60-64
 22. Sarhoşluk Veren Şeylere Karşı İslâm’ın Tavrı, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ocak-Şubat 2001, Sayı 22/27-3
 23. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması Sürecinde Manevî Unsurların Rolü, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Nisan-Mayıs 2001, Sayı 25/35-40
 24. Abdullatif el-Harputî ve Tenkihü’l-Kelâm’ı, Hakses Mecmuası, Mayıs 2001, Sayı 436/24-27
 25. Abdullatif el-Harputî ve Tenkihü’l-Kelâm’ı, Hakses Mecmuası, Mayıs 2001, Sayı 436/24-2
 26. Günah Kavramı ve İman Problemi Haline Getirilen Büyük Günah/Kebire Hakkındaki Kelâmî Tartışmalar, Diyanet İlmî Dergi, Ekim-Aralık 2000, C. XXXVI, Sayı 4/63-8
 27. İslâmî Kimliğin Kazanılmasında Tövbenin Rolü ve Önemi, Diyanet Aylık Dergi, Kasım 2001, Sayı 131/15-3
 28. Sorunlarımıza Resulüllah (s.a.v.)’ın Mesajları Aydınlığında Bakmak, Fikret Karaman’ın yayına hazırladığı 2001 Elazığ baskılı “Kutlu Doğum 2000” adlı eserin içinde. Sayfa 37-69.
 29. Güven Duygusunun Toplumsal Hayatımız İçin Anlam ve Önemi, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Temmuz-Ağustos 2001, Sayı 28/5-8
 30. Hz. Peygamber’in Tebliğ Yönteminde Yer Alan Unsurlar, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2002, Sayı 136/18-21
 31. Rasgele Tebliğ Olmaz, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Mart-Nisan 2002, Sayı 36/30-35
 32. Resulüllah (s.a.v.)’ın Toplumsal Güven Duygusunu Te’sis Çalışmaları, Fikret Karaman’ın yayına hazırladığı 2002 Ankara baskılı “Hz. Muhammed ve Toplumsal Güven” adlı eserin içinde. Sayfa 79-114
 33. Din Görevlisi ve Tebliğ, Fikret Karaman’ın yayına hazırladığı 2002 Ankara baskılı “İslâm’ın İnsana Bakışı” adlı eserin içinde. Sayfa 411-428