Arş. Gör. Ahmet Hamdi Timurlenk

Üniversite
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
ahmethamdi35@hotmail.com

Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2008

Yüksek Lisans : Necmettin Erbakan Üniversitesi SBE 35. madde ile 2014. Kâdî Abdülcebbar'ın Sem'iyyât İle İlgili Görüşleri

Doktora: Necmettin Erbakan Üniversitesi SBE 35. madde ile devam ediyor.