Doç. Dr. Hüseyin Maraz

Üniversite
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
hmaraz@ogu.edu.tr

1980 yılında Karabük’te doğdu. 1999 yılında Karabük İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında İzmir/Tire İlçesi’nde imam-hatib olarak memuriyete başladı. 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon İhtisas Eğitim Merkezi’ni kazandı ve ihtisas eğitimini 2012 yılında başarıyla tamamladı. Aynı yıl İzmir İl Müftülüğü’ne cezaevi vaizi olarak atandı. 2013 yılında ÖYP Araştırma Görevlisi olarak Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine başladı. Yüksek Lisansını, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalı’nda “Fahreddin Râzi’de Ezel-Ebed Meselesi” adlı teziyle 2013 yılında tamamladı ve aynı bilim dalında doktora eğitimine başladı. 2017 yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Kelam) bölümünde Mu'tezile'de İstihkak Teorisi (Mükâfat ve Cezanın Hak Edilmesi) başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2018 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 29 Mayıs 2020 tarihinde doçent ünvanını aldı ve Aralık 2020 tarihi itibariyle Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kelam ve İtikâdî İslam Mezhepleri) doçentlik kadrosuna atandı. 2023 yılında aynı bilim dalında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne naklen atanan yazar aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilen yazarın, alanında özgün ve çeviri kitapları ile çok sayıda kitap bölümleri, sempozyum bildirileri ve makaleleri vardır.