Doç. Dr. Hüseyin Maraz

Üniversite
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
huseyin.maraz@bilecik.edu.tr

Telefon
İş Tel: 0 2282141277 Cep Tel: 05063018359

Karabük’te doğdu. 1999 yılında Karabük İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Diyanet Trabzon İhtisas Eğitim Merkezi’ni kazanarak 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl İzmir ili Buca ilçesine cezaevi vaizi olarak atandı. Yüksek Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Kelam Bilim Dalı’nda “Fahreddin Razi’de Ezel-Ebed Meselesi” adlı teziyle 2013 yılında tamamladı ve aynı bilim dalında doktora çalışmasına başladı. 2013 yılında öyp araştırma görevlisi olarak Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine başladı. 2017 yılında "Mu'tezile'de İstihkak Teorisi (Mükafat ve Cezanın Hak Edilmesi)" adlı çalışması ile doktorasını tamamladı. 2018 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı.