Doç. Dr. Rıza Korkmazgöz

Üniversite
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
riza.korkmazgoz@omu.edu.tr