Doç. Dr. Osman Demir

Üniversite
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
osmaniron@hotmail.com

1974’te Ordu/Ünye’de doğdu.
1996’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kelam İlmi Açısından Ricâlü’l-Gayb İnancı” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı.
2006’da aynı enstitüde “İlk Dönem Kelamcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adlı teziyle kelam doktoru unvanını aldı.
1998’den itibaren çeşitli özel eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı.
2010 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Demir, Eylül 2014'te Doçent oldu. Çalışmalarını kelam, fizik teorileri, sebeplilik problemi, din-bilim ilişkisi, Mu‘tezile’de insan psikolojisi ve modern çağın inanç problemleri etrafında sürdürmektedir.