Arş. Gör. Hüsnü Turgut

Üniversite
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
h.turgut-1980@hotmail.com