Arş. Gör. Ahmet Şenharputlu

Üniversite
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
ahmet.senharputlu@gmail.com