Dr. Öğr. Üy. Furat Akdemir

Üniversite
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi