Prof. Dr. Emrullah Fatiş

Üniversite
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
temelislam@gmail.com

Web sitesi
https://temelislam.org

Ünvanı

Prof.. Dr.


Adı-Soyadı

EMRULLAH FATİŞ

Doğum Yılı ve Yeri

22.11.1955 TOMARZA

Fakülte/Yüksekokul

ÇALIŞTIĞI KURUM:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yabancı Dil


E-posta/Web

f.emrullah@ahievran.edu.tr

Web Akademisyen sayfası

PDF

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi

1977-1981

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Kelam)

1990-1992

Doktora

Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Kelam)

1993-1999

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

1982-2013

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

2013-2015

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

2015-2020

2020 Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: İBNÜ'L-HÜMÂM'IN EL-MÜSÂYERE ADLI ESERİNDEKİ Bİ'SETÜ'L-ENBİYÂ VE SEMİYYÂT BAHİSLERİNİN GAZZÂLİ İLE MUKAYESESİ (1992)

Doktora Tezi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)

Tez adı: KUR'AN'DA HZ. İSA VE DEĞERLENDİRİLMESİ (1999)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

DÖNMEZ AYSEL, (2019). Hadis kıssalarında değerler eğitimi (Sahîhayn özelinde), Kilis 7 Aralık Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi; Kur’an’ın özüne aykırılık bağlamında mezhep tarikat ve din kılığına bürünmüş illegal örgütlerin ürettiği hurafelere dayalı problemler üzerine değerlendirmeler, eleştiriler.

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanı/ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ2020 Devam ediyor-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği/ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ2020 Devam ediyor-
Fakülte Kurulu Üyeliği/KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ2020 Devam ediyor-
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ REBUS Resmi Burslu Doktora Öğrenci Danışmanı (Florida State University)2018 Devam ediyor-
Bölüm Başkanı/KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ2018-25.09.2018
Dekan Yardımcısı/KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ /İLAHİYAT FAKÜLTESİ2016-2018
Bölüm Başkanı/KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ2017-2018
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü/KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ2017-2018
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü/ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/2013-2020
Bölüm Başkanı/KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ2013-2017
Anabilim Dalı Başkanı/ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI/2013-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Fakülte Kurulu Üyeliği2016-2020
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2016-2020
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/Fakülte Kurulu Üyeliği2013-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. FATİŞ EMRULLAH (2019).

FAKİRLİK PROBLEMİ ÜZERİNE SOSYAL VE İTİKADÎYAKLAŞIMLAR. HİKMET YURDU Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12(24), 127-153., Doi: 10.5281/zenodo.1323246 (Yayın No: 5392983) PDF

2. FATİŞ EMRULLAH (2017).

MEHDİ, MESİH, KUTUP VE ABDAL İNANÇLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM Journal Turkish Studies, 12(Volume 12 Issue 16), 203-218., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11964 (Yayın No: 3576426) PDF

3. FATİŞ EMRULLAH (2017).

DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ. KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 15(1, 2017), 167-190. (Kontrol No: 3441293) PDF

4. FATİŞ EMRULLAH (2016).

AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH). Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 9(17), 145-145., Doi: 10.17540/hikmet.20161715436 (Yayın No: 2369503) PDF

5. FATİŞ EMRULLAH (2015).

İBNÜ L HÜMÂM A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM. Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 8(16), 83-83., Doi: 10.17540/hikmet.20151612068 (Yayın No: 1936402) PDF

6. FATİŞ EMRULLAH (2015).

MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(2), 785, Doi: 10.18317/kader.77689 (Yayın No: 1936534) PDF

7. FATİŞ EMRULLAH (2015).

HURİ GILMAN VE VİLDANLARIN KİMLİĞİ PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(1), 121, Doi: 10.18317/kader.49047 (Yayın No: 1937064) PDF

8. FATİŞ EMRULLAH (2014).

GAZALİ VE İBN SİNA NIN CİSMANİ HAŞRE YAKLAŞIMI. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 12(2), 147, Doi: 10.18317/kader.92592 (Yayın No: 1937363) PDF

9. FATİŞ EMRULLAH (2013).

İMAMİYE ŞİASINDA VE ZÂHİRÎLERDE DİNÎ DELİLLER. Hikmet Yurdu Dergisi, 6(12), 187-209. (Kontrol No: 164605) PDF

10. FATİŞ EMRULLAH (2013).

MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT PROBLEMİ. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 24(XXIV, 2013/1), 135-152.PDF

11. FATİŞ EMRULLAH (2013).

ŞİA NIN İMAMETLE ŞEKİLLENEN İNANÇ ESASLARI. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 23(XXIII, 2012/2), 85-103. (Kontrol No: 163285) PDF

12. FATİŞ EMRULLAH (2012).

HZ. İSA NIN MEHDİ VE DECCALLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33(33, 2012), 175-190., Doi: 10.17120/omuifd.54404, Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 165006 PDF

Doç. Dr. ?Emrullah Fatiş'in ? Harvırt Üniversitesi kataloglarında taranan ? 8 makalesi için bkz:

https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,EMRULLAH%20FAT%C4%B0%C5%9E&tab=everything&search_scope=everything&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

13 FATİŞ EMRULLAH (2018).

FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ, 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (19-21 Nisan 2018, Elazığ Turkey) s.13 PDF

14 FATİŞ EMRULLAH (2018).

MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS), (02-04 February 2018, Kemer, Turkey), ISMAS Abstract Book s.154PDF

15 FATİŞ EMRULLAH (2018).

II. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, Bölüm adı:(Fatihin Fermanında Din Özgürlüğü) , Asos Yayınevi, Editör:Tahir Çelikbağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-2132-71-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4423855) PDF

16. FATİŞ EMRULLAH (2018).

İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Bölüm adı:(Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi) , Berikan Yayınevi, Editör:Osman KÖSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 837, ISBN:978-605-7501-09-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), PDF

KİTAPLAR:

1. FATİŞ EMRULLAH (2020),

GÜNAH-MUSİBET ALGILARI (Kur’an, Arkeoloji, Mitoloji) (2020)., FATİŞ EMRULLAH, Eğitim Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 154, ISBN:978-605-70056-0-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6642266)?

2. FATİŞ EMRULLAH (2019).

İMAN AMEL VE AHLÂK BAĞLAMINDA MÜMİNİN ANLAMI EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-605-7557-44-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4783622)

3. FATİŞ EMRULLAH (2018).

ARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR’AN , Eğitim Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7557-23-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4561746)

4. FATİŞ EMRULLAH (2017).

OSMANLICA KELÂM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-975-2475-40-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3785981)

5. FATİŞ EMRULLAH (2016).

KLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9831-90-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3015403)

6. FATİŞ EMRULLAH (2016).

HZ İSA PARADİGMASI, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 411, ISBN:978-605-9831-22-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2566858)

7. FATİŞ EMRULLAH (2016).

İNANÇ VE AHLÂK BAĞLAMINDA DÖRT KİTAPTAN YANKILAR , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-9831-89-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2966790)

8. FATİŞ EMRULLAH (2016).

KUR'AN'A GÖRE AHİRETE İMANIN ÖNEMİ , RAVZA YAYINLARI, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-48181-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2056310)

9. FATİŞ EMRULLAH (2016).

ATEİSTİK PROBLEMLER VE TEOLOJİK ÇÖZÜMLER , Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-85646-1-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1095355)

10. FATİŞ EMRULLAH (2015).

GÜNCEL İNANÇ PROBLEMLERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLER , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 338, ISBN:978-605-9831-21-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2028565)

11. FATİŞ EMRULLAH (2014).

KUR AN IN KABUL VE REDDETTİĞİ MESİH PROBLEMLERİ , Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-85646-0-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 690789)

12. FATİŞ EMRULLAH (2014).

KUR AN DA VE HADİSLERDE BELİRTİLEN KIYAMET ALÂMETLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM , Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-605-85646-2-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 165254)

13.FATİŞ EMRULLAH (2000).

KUR AN DA HZ İSA NETFORM MATBAACILIK, Basım sayısı:1, ISBN:975-569-064-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2055823)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

FATİŞ EMRULLAH (2018).

İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Bölüm adı:(Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi), Berikan Yayınevi, Editör:Osman KÖSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 837, ISBN:978-605-7501-09-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428941)

FATİŞ EMRULLAH (2018).

İSLÂM İNANÇ ESASLARI, Bölüm adı:(Allah’a İman) , Lisans Yayıncılık, Editör:Salih Sabri Yavuz- Faruk Sancar, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9498-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428976)

FATİŞ EMRULLAH (2018).

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Bölüm adı:(FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ) , www.sanatveestetik.com, Basım sayısı:1, ISBN:9786052132272, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4423963)

FATİŞ EMRULLAH (2018).

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Bölüm adı:(Lale Besmele) , Asos Yayınevi, Editör:Tahir ÇELİKBAĞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 169, ISBN:978 - 605 - 2132 - 38 - 8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428923)

FATİŞ EMRULLAH (2017).

BUHRANDAN BURHANA GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ, Bölüm adı:(FİZİK ÖTESİ ÂLEM (MELEKLERİN İRADE VE MASUMİYETİ) , Ekin yayınları, Editör:Recep ARDOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 469, ISBN:978-605-5146-65-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3786326)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FATİŞ EMRULLAH (2015).

İBNÜ L HÜMÂM IN PEYGAMBER GÖNDERME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2(2), 85-104. (Kontrol No: 1530947) PDF

FATİŞ EMRULLAH (2014).

İTİKADİ FIRKA TASNİFLERİ ÜZERİNE. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(14&2012/1), 21-37. (Kontrol No: 1080356) PDF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Yürütücü:FATİŞ EMRULLAH


KUR’AN’A VE ARKEOLOJİK VERİLERE GÖRE GÜNAH-HELAK İLİŞKİLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi , 27/05/2019 - 02/12/2020 (ULUSAL)

ARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR AN, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, , 02/06/2016 - 01/03/2019 (ULUSAL)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU (KATILIMCI-MÜZAKERECİ), İlâhiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sertifika, 13.05.2016 -15.05.2016 (Uluslararası)

18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI İL ÇALIŞMALARI, Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi, KAYSERİ, Çalıştay, 26.07.2010 -30.07.2010 (Ulusal)

FATİŞ EMRULLAH (2018), LALE BESMELE, 18-20-21 Nisan 2018 tarihinde Fırat Üniversitesinde düzenlenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu ve Sergisi INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND EXHIBITION ON ART AESTETHICS, 19-21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi-Elazığ, Turkey),

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIV. KELAM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMU Kilis 7 Aralık Üniversitesi 20-21 EYLÜL 2019

Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ'nin “İslam Bilim Tarihinde Ruh Sağlığı ve Akıl Hastalıkları Tedavisi ve Günümüz Halk Dindarlığında Üfürükçülüğün Eleştirisi” Adlı Tebliğinin Müzakeresi (5. Oturum)

Editörlük

1 İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIV. KELAM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMUBİLDİRİ METİNLERİ KİTABI (Alan endeksleri), Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası, 20.09.2019-21.09.2019

2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Hermes Ofset/ İskitler/ Ankara, 01.01.2018-01.06.2018

3 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi D (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Göktuğ Ofset Yay. Mat. tic. Ltd. Şti., 01.03.2017-01.06.2017

4 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Göktuğ Ofset Yay. Mat. tic. Ltd. Şti., 02.01.2017-01.03.2017

5 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Hermes Ofset/ İskitler/ Ankara, 03.04.2016-04.10.2016

6 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Hermes Ofset/ İskitler/ Ankara, 01.06.2015-01.12.2015

7 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ziraat Gurup Matbaacılık Varlık/ANKARA, 01.01.2015-01.07.2015

8 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ziraat Gurup Matbaacılık Varlık/ANKARA, 01.07.2014-01.01.2015

Dersler

Öğrenim Dili

Ders Saati

2019-2020LisansOSMANLICA KELAM METİNLERİ

Türkçe

2

İTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ

Türkçe

6

HÜSN-İ HAT

Türkçe

2

KLASİK KELAM METİNLERİ

Türkçe

2

AKAİD ESASLARI

Türkçe

4

KELÂM II

Türkçe

4

ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ

Arapça

2

KELAM I

Türkçe

6

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Türkçe

2

Yüksek LisansKELAM TASAVVUF İLİŞKİSİ

Türkçe

3

GÜNÜMÜZ İTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ

Türkçe

3

KELAM OKULLARI

Türkçe

3

UZMANLIK ALAN DERSİ

Türkçe

6

SİSTEMATİK KELAM

Türkçe

3

2018-2019LisansKELAM I

Türkçe

4

OSMANLICA KELAM METİNLERİ

Türkçe

2

ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ

Türkçe

2

İTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ

Türkçe

4

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Türkçe

2

Yüksek LisansİTİKADİ İSLÂM MEZHEPLERİ

Türkçe

3

UZMANLIK ALAN DERSİ

Türkçe

4

KLASİK KELAM METİNLERİ

Türkçe

3

2017-2018LisansOSMANLICA KELAM METİNLERİ

Türkçe

2

DİNLER TARİHİ II

Türkçe

2

KLASİK KELAM METİNLERİ

Türkçe

4

MÂTURİDİ KELAMI

Türkçe

4

KELÂM II

Türkçe

2

HÜSN-İ HAT

Türkçe

4

DİN AHLAK İLİŞKİLERİ

Türkçe

2

ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ

Türkçe

2

KELAM I

Türkçe

2

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Türkçe

2

AKAİD ESASLARI

Türkçe

6

Yüksek LisansUZMANLIK ALAN DERSİ

Türkçe

6

KARŞILAŞTIRMALI İNANÇ SİSTEMLERİ

Türkçe

3

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2013 BAŞÖĞRETMEN

KAYSERİ ALİ RIZA ÖZDERİCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

2004-2005 ÖĞRETMEN

KAYSERİ MELİKGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

2002-2004 ÖĞRETMEN

KAYSERİ İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU , DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

2002-2002 ÖĞRETMEN

KAYSERİ HÜRRİYET TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

1990-2002 ÖĞRETMEN

KAYSERİ MELİKGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

1987-1990 ÖĞRETMEN

KAYSERİ İNCESU LİSESİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

1982-1987 ÖĞRETMEN

ÇANKIRI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

Tasarım

1. Lale Besmele, Emrullah FATİŞ, Bilimsel Tasarım, 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Birinci Baskı, Asos yayınları, (19-21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi, Elazığ Turkey, s.48, 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Birinci Baskı, Asos yayınları, (19-21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi, Elazığ Turkey, s.48, 19.04.2018 -21.10.2018

Sertifika

1. BAŞÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI, Öğretmenlik kariyer basamakları, KAYSERİ, Sertifika, 24.11.2006 (Ulusal)

2. MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS)(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), Kemer, Sertifika, 02.02.2018 -04.02.2018 (Uluslararası)

3. ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU (KATILIMCI-MÜZAKERECİ), İlâhiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sertifika, 13.05.2016 -15.05.2016 (Uluslararası)

4. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIM KURSU, FATİH PROJESİ, KAYSERİ, Sertifika, 26.03.2012 -02.04.2012 (Ulusal)

5. TEMEL BİLGİSAYAR KURSU sertifikası , Bilgisayar Temel bilgileri, KAYSERİ, Sertifika, 09.01.2012 -13.01.2012 (Ulusal)

6. DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLERİ KURSU, DİREKSİYON ÖĞRETİCİLİĞİ, KAYSERİ, Sertifika, 20.06.2011 -08.07.2011 (Ulusal)

7. WEB TASARIMI (PHP) JOOMLA Sertifikası , WEB TASARIMI, KAYSERİ, Sertifika, 27.04.2009 -15.05.2009 (Ulusal)

8. BİLGİSAYAR MESLEK DALI EĞİTİM PROGRAMLARI KURS SERTİFİKASI, MS-DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL, KAYSERİ, Sertifika, 09.10.2000 -10.11.2000 (Ulusal)

9. HÜSN-Ü HAT, İslami hat sanatı, EDİRNE, Sertifika, 02.07.1986 -08.08.1986 (Ulusal)

Çalıştay

10. 18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI İL ÇALIŞMALARI, Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi, KAYSERİ, Çalıştay, 26.07.2010 -30.07.2010 (Ulusal)