Doç. Dr. Emrullah Fatiş

Üniversite
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
temelislam@gmail.com

Web sitesi
https://temelislam.org

Ünvanı

Doç. Dr.

EMRULLAH FATİŞ

Adı-Soyadı

EMRULLAH FATİŞ

Doğum Yılı ve Yeri

22.11.1955 TOMARZA

Fakülte/Yüksekokul

ÇALIŞTIĞI KURUM:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

E-posta/Web

f.emrullah@ahievran.edu.tr

Web Akademisyen sayfası

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=E1AF8C23843506F3

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi

1977-1981

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Kelam)

1990-1992

Doktora

Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Kelam)

1993-1999

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

1982-2013

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

2013-2015

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi

Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

2015-2020

2020 Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: İBNÜ'L-HÜMÂM'IN EL-MÜSÂYERE ADLI ESERİNDEKİ Bİ'SETÜ'L-ENBİYÂ VE SEMİYYÂT BAHİSLERİNİN GAZZÂLİ İLE MUKAYESESİ (1992)

Doktora Tezi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)

Tez adı: KUR'AN'DA HZ. İSA VE DEĞERLENDİRİLMESİ (1999)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

DÖNMEZ AYSEL, (2019). Hadis kıssalarında değerler eğitimi (Sahîhayn özelinde), Kilis 7 Aralık Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi; Kur’an’ın özüne aykırılık bağlamında mezhep tarikat ve din kılığına bürünmüş illegal örgütlerin ürettiği hurafelere dayalı problemler üzerine değerlendirmeler, eleştiriler.


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ REBUS Resmi Burslu Doktora Öğrenci Danışmanı (Florida State University)2018 Devam ediyor-
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BÖLÜM BAŞKANI2018-25.09.2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ /İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Dekan Yardımcısı2016-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/Bölüm Bşk2017-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü2017-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Öğretim Daimi Komisyon Üyesi2013-2020
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/Bölüm Bşk.2013-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI/Anabilim Dalı Başkanı2013-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Fakülte Kurulu Üyeliği2016-2020
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2016-2020
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/Fakülte Kurulu Üyeliği2013-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FATİŞ EMRULLAH (2019).

FAKİRLİK PROBLEMİ ÜZERİNE SOSYAL VE İTİKADÎYAKLAŞIMLAR. HİKMET YURDU Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12(24), 127-153., Doi: 10.5281/zenodo.1323246 (Yayın No: 5392983) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2017).

MEHDİ, MESİH, KUTUP VE ABDAL İNANÇLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM Journal Turkish Studies, 12(Volume 12 Issue 16), 203-218., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11964 (Yayın No: 3576426) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2017).

DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ. KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 15(1, 2017), 167-190. (Kontrol No: 3441293) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2016).

AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH). Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 9(17), 145-145., Doi: 10.17540/hikmet.20161715436 (Yayın No: 2369503) PDF

FATİŞ EMRULLAH (2015).

İBNÜ L HÜMÂM A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM. Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, 8(16), 83-83., Doi: 10.17540/hikmet.20151612068 (Yayın No: 1936402) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2015).

MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(2), 785, Doi: 10.18317/kader.77689 (Yayın No: 1936534) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2015).

HURİ GILMAN VE VİLDANLARIN KİMLİĞİ PROBLEMİ. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(1), 121, Doi: 10.18317/kader.49047 (Yayın No: 1937064) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2014).

GAZALİ VE İBN SİNA NIN CİSMANİ HAŞRE YAKLAŞIMI. KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 12(2), 147, Doi: 10.18317/kader.92592 (Yayın No: 1937363) PDF

FATİŞ EMRULLAH (2013).

İMAMİYE ŞİASINDA VE ZÂHİRÎLERDE DİNÎ DELİLLER. Hikmet Yurdu Dergisi, 6(12), 187-209. (Kontrol No: 164605) PDF

FATİŞ EMRULLAH (2013).

MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT PROBLEMİ. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 24(XXIV, 2013/1), 135-152.PDF

FATİŞ EMRULLAH (2013).

ŞİA NIN İMAMETLE ŞEKİLLENEN İNANÇ ESASLARI. Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, 23(XXIII, 2012/2), 85-103. (Kontrol No: 163285) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2012).

HZ. İSA NIN MEHDİ VE DECCALLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33(33, 2012), 175-190., Doi: 10.17120/omuifd.54404, Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 165006 PDF

Doç. Dr. Emrullah Fatiş'in  Harvırt Üniversitesi kataloglarında taranan  8 makalesi için bkz:

https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,EMRULLAH%20FAT%C4%B0%C5%9E&tab=everything&search_scope=everything&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

FATİŞ EMRULLAH (2018).

FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ, 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (19-21 Nisan 2018, Elazığ Turkey) s.13 PDF


FATİŞ EMRULLAH (2018).

MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS), (02‐04 February 2018, Kemer, Turkey), ISMAS Abstract Book s.154PDF

FATİŞ EMRULLAH (2018).

II. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, Bölüm adı:(Fatihin Fermanında Din Özgürlüğü) , Asos Yayınevi, Editör:Tahir Çelikbağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-2132-71-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4423855) PDF


FATİŞ EMRULLAH (2018).

İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Bölüm adı:(Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi) , Berikan Yayınevi, Editör:Osman KÖSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 837, ISBN:978-605-7501-09-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), PDF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

FATİŞ EMRULLAH (2019).

İMAN AMEL VE AHLÂK BAĞLAMINDA MÜMİNİN ANLAMI EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-605-7557-44-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4783622)

FATİŞ EMRULLAH (2018).

ARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR’AN , Eğitim Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7557-23-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4561746)

FATİŞ EMRULLAH (2017).

OSMANLICA KELÂM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-975-2475-40-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3785981)

FATİŞ EMRULLAH (2016).

KLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9831-90-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3015403)

FATİŞ EMRULLAH (2016).

HZ İSA PARADİGMASI, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 411, ISBN:978-605-9831-22-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2566858)

FATİŞ EMRULLAH (2016).

İNANÇ VE AHLÂK BAĞLAMINDA DÖRT KİTAPTAN YANKILAR , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-9831-89-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2966790)

FATİŞ EMRULLAH (2016).

KUR'AN'A GÖRE AHİRETE İMANIN ÖNEMİ , RAVZA YAYINLARI, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-48181-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2056310)

FATİŞ EMRULLAH (2016).

ATEİSTİK PROBLEMLER VE TEOLOJİK ÇÖZÜMLER , Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-85646-1-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1095355)

FATİŞ EMRULLAH (2015).

GÜNCEL İNANÇ PROBLEMLERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLER , EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 338, ISBN:978-605-9831-21-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2028565)

FATİŞ EMRULLAH (2014).

KUR AN IN KABUL VE REDDETTİĞİ MESİH PROBLEMLERİ , Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-85646-0-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 690789)

FATİŞ EMRULLAH (2014).

KUR AN DA VE HADİSLERDE BELİRTİLEN KIYAMET ALÂMETLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM , Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-605-85646-2-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 165254)

FATİŞ EMRULLAH (2000).

KUR AN DA HZ İSA NETFORM MATBAACILIK, Basım sayısı:1, ISBN:975-569-064-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2055823)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

FATİŞ EMRULLAH (2018).

İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Bölüm adı:(Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi), Berikan Yayınevi, Editör:Osman KÖSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 837, ISBN:978-605-7501-09-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428941)

FATİŞ EMRULLAH (2018).

İSLÂM İNANÇ ESASLARI, Bölüm adı:(Allah’a İman) , Lisans Yayıncılık, Editör:Salih Sabri Yavuz- Faruk Sancar, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9498-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428976)

FATİŞ EMRULLAH (2018).

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Bölüm adı:(FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ) , www.sanatveestetik.com, Basım sayısı:1, ISBN:9786052132272, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4423963)

FATİŞ EMRULLAH (2018).

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Bölüm adı:(Lale Besmele) , Asos Yayınevi, Editör:Tahir ÇELİKBAĞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 169, ISBN:978 - 605 - 2132 - 38 - 8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4428923)

FATİŞ EMRULLAH (2017).

BUHRANDAN BURHANA GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ, Bölüm adı:(FİZİK ÖTESİ ÂLEM (MELEKLERİN İRADE VE MASUMİYETİ) , Ekin yayınları, Editör:Recep ARDOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 469, ISBN:978-605-5146-65-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3786326)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FATİŞ EMRULLAH (2015).

İBNÜ L HÜMÂM IN PEYGAMBER GÖNDERME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2(2), 85-104. (Kontrol No: 1530947) PDF

FATİŞ EMRULLAH (2014).

İTİKADİ FIRKA TASNİFLERİ ÜZERİNE. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(14&2012/1), 21-37. (Kontrol No: 1080356) PDF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Yürütücü:FATİŞ EMRULLAH

12311 nolu KUR’AN’A VE ARKEOLOJİK VERİLERE GÖRE GÜNAH-HELAK İLİŞKİLERİ, ARAŞTIRMA PROJESİ Başlama tarihi: 27/05/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Yürütücü:FATİŞ EMRULLAH

2015/02/MAP/02 nolu ARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR’AN başlıklı proje Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 06.08.2019 tarih ve 08 sayılı kararıyla Kabul edilmiştir. Başlama ve Bitiş tarihleri: 02/06/2016 - 6/08/2019 (ULUSAL)


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU (KATILIMCI-MÜZAKERECİ), İlâhiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sertifika, 13.05.2016 -15.05.2016 (Uluslararası)

18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI İL ÇALIŞMALARI, Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi, KAYSERİ, Çalıştay, 26.07.2010 -30.07.2010 (Ulusal)

FATİŞ EMRULLAH (2018), LALE BESMELE, 18-20-21 Nisan 2018 tarihinde Fırat Üniversitesinde düzenlenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu ve Sergisi INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND EXHIBITION ON ART AESTETHICS, 19‐21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi-Elazığ, Turkey),

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIV. KELAM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMU Kilis 7 Aralık Üniversitesi 20-21 EYLÜL 2019

Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ'nin “İslam Bilim Tarihinde Ruh Sağlığı ve Akıl Hastalıkları Tedavisi ve Günümüz Halk Dindarlığında Üfürükçülüğün Eleştirisi” Adlı Tebliğinin Müzakeresi (5. Oturum)