Prof. Dr. Emrullah Fatiş

EMRULLAH FATİŞ


KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI/İlahiyat Temel Alanı Kelam Kelam temelislam[at]gmail.com
 • Akademik Görevler
 • 2021
 • PROFESÖR

  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • 2020-2021
 • DOÇENT

  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • 2015-2020
 • DOÇENT

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • 2013-2015
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Öğrenim Bilgisi
 • 1993-1999
 • Doktora

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Tez adı: Kur`an`da Hz. İsa ve değerlendirilmesi
 • 1990-1992
 • Yüksek Lisans-Tezli

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Tez adı: İbnü’xxl-Hümam’xxın el-Müsayere adlı eserindeki Bi’xxsetü’xxl-Enbiya ve Sem’xxiyyat bahislerinin Gazzali ile mukayesesi (Gazzali’xxnin Risaletu’xxl-Kudsiyye ve el-İktisad Fi’xxl-i’xxtikad isimli eserlerine göre)
 • 1977-1981
 • Lisans-Anadal

  MEB DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ