Arş. Gör. Zübeyir Üçtaş

Üniversite
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam