Arş. Gör. Muhammed Bilal Gültekin

Üniversite
SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi