Doç. Dr. Harun Çağlayan

Üniversite
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

Ek Bilgiler
Lisans, Master, PhD: Ankara Unv, İlahiyat Fak.

E-Posta
caglayanharun@gmail.com

Web sitesi
https://kariyer.kku.edu.tr/akademik/default.aspx?sicil=A-3566

Makale:

1.Bilgi Kaynağı Olarak Akıl, Kader, 2011.

2. “Azabın Neliği ve Çıkış İmkânı”, Din Araştırmalar, 2013.

3. "Teklif Karşısında Çocukların Dünya ve Ahiretteki Durumu", Kader, 2014.

4. “Rasyonalizm Bağlamında Dilbilim ve Din Dili İlişkisi”, Sosyal Bilimler Ekev, 2014.

5. Elçi ve Vekil Bağlamında Nübüvvet”, E-Makalat, 2015.

6. İnsan Onuru Bağlamında Sorumluluk Bilinci”, E-Makalat, 2015.

7. “Sosyo-kültürel Açıdan Kelâm ve Hadis İlimlerinde Epistemoloji”, Tarih, Kültür ve Sanat Dergisi, 2016.

8. “Sosyolojik Açıdan Müslüman İlahî Adalet Algısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2016.

9. Ahlâkî Davranış Açısından İnanç ve Görev Ahlakı”, E-Şarkiyat, 2016.

10. “İş Ahlakında İslam İnancının Rolü”, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016.

11. “Klasik Kelamın İlâhî Bilgi Anlayışına Eleştirel Bir Bakış”, Anemon Sosyal Bilimler Dergisi, 2017.

12. Şerhu'l Akâid ve Kelâmî Değeri Üzerine Bir Deneme", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018.

13. Methods and Varieties of Guidance According to Imām Māturīdī", ULUM 2/1, 2019.

14. “Müslüman Kültürü Açısından Yaratılış ve Evrim Konularına Bir Bakış”, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 6/2, 2020.

Download Links:

https://kirikkaleturkey.academia.edu/HarunCAGLAYAN

https://www.researchgate.net/profile/Harun_Caglaya...