Arş. Gör. Nuray Durmuş

Üniversite
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi