Arş. Gör. Halil İbrahim Delen

Üniversite
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi