Dr. Öğr. Üy. Mustafa AYKAÇ

Üniversite
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
maykac@kastamonu.edu.tr