Doç. Dr. Mustafa AKMAN

Üniversite
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
makman64@gmail.com