Dr. Öğr. Üy. Ziya Erdinç

Üniversite
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
zerdinc@sakarya.edu.tr

Web sitesi
https://sakarya.academia.edu/ZiyaErdin%C3%A7