Dr. Öğr. Üy. Ziya Erdinç

Üniversite
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
zerdinc02@gmail.com

Web sitesi
https://marmara.academia.edu/ZiyaErdin%C3%A7