Prof. Dr. Vecihi Sönmez

Üniversite
BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
vsonmez66@gmail.com

1966 Bitlis ili Hizan ilçesinde doğdu. 1985 yılında Bitlis imam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1991 yılında Ezher İslami İlimler Fakültesini bitirdi.1994 yılında Amidinin Ebkaru'l-Efkar adlı eserinin İmamet bahsinin tahkikli neşri teziyle Yüksek lisansını tamamladı. 2000 yılına Nübüvvet Tartışmaları ve Amidi ile Nesefinin Nübüvveti ispat metotları teziyle doktorasını tamamladı. 2018 yılında Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalına Profesör olarak atanmıştır.