Dr. İbrahim Toprak

Üniversite
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
itoprakilhyt@gmail.com

Web sitesi
http://cv.sinop.edu.tr/KisiselBilgiler/IBRAHIMTOPRAK-211

İbrahim TOPRAK

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Anabilim Dalı

e mail: itoprakilhyt@gmail.com

1985 yılında Samsun’da doğdu. 2001 yılında Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesi’nden, 2007 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007-2016 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve müezzin olarak görev yaptı. 2007 senesinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2010 yılında “Cennet ve Cehennemin Ebedîliği” isimli teziyle tamamladı. 2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2020 yılında “Hz. Muhammed’in Nübüvvetine Delil Olan İnsanî Özellikler” isimli çalışmasıyla tamamladı. 2016 yılında Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2021 yılından itibaren aynı fakültede Dr. Öğr. Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.