Arş. Gör. İbrahim Toprak

Üniversite
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
ibrahimtoprakilahiyat@gmail.com

Web sitesi
http://cv.sinop.edu.tr/KisiselBilgiler/IBRAHIMTOPRAK-211