Arş. Gör. Metin Civek

Üniversite
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

E-Posta
mcivek@ankara.edu.tr