Arş. Gör. Ali SATILMIŞ

Üniversite
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

E-Posta
alisatilmis42@gmail.com

Telefon
02623034532

Konya Karatay Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2012 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi'ne (şimdiki adı İlahiyat Fakültesi) kaydoldu. Bu sırada Arapça eğitimi için üç ay boyunca Ürdün'de bulundu. 2017 yılında mezun olup aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Kelâm alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Kelâm ve İtikadi İslam Mezhepleri Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. Ertesi yıl "Cihet-i Vahdet Kavramı Çerçevesinde Kelâm İlminde Konu ve Gaye Problemi" başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla savunarak kelâm alanında bilim uzmanı oldu. Halihazırda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir.

Yayınlar:

Satılmış, A . "Mâtürîdiyye Geleneğinde Seneviyye/Düalizm Eleştirisi ve İslâm Kaynaklarında Düalizm İnancı". Kader 18 (2020 ): 284-317
https://doi.org/10.18317/kaderdergi.721838