Arş. Gör. Hasan Sefa TURAN

Üniversite
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
hasan.turan@cbu.edu.tr