Doç. Dr. Rıdvan Özdinç

Üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
ridvan.ozdinc@istanbul.edu.tr

Web sitesi
https://avesis.istanbul.edu.tr/ridvan.ozdinc/

1977’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Manisa’da, lisansı ve "İlk Şii Kelamcılar ve Görüşleri" adlı tezle yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, "Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti (1908-1918)" adlı teziyle doktorasını 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde göreve başladı. 2018 yılında Doçent oldu.

Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır: Osmanlı Modernleşmesi ve Hersekli Ârif Hikmet: Mecelle’nin Bazı Mevâddına Dâir İntikadnâme (Kitabevi, 2012); Beşikçizâde Tekkesi (Hayat Vakfı Yayınları, 2012); Akıl İrade Hürriyet: Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi (Dergâh Yayınları, 2013), İtikat ve Siyaset: İtikat ve Siyaset: Sünnî Kelâmında İmamet-Hilafet Meselesi (Dergâh Yayınları, İstanbul, 2018)