Dr. Öğr. Üy. Yunus Öztürk

Üniversite
HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam