Arş. Gör. Süheybe Rahme YILDIRIM

Üniversite
ORDU ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
suheyberahmeyildirim@odu.edu.tr