Dr. Öğr. Üy. Metin Yıldız

Üniversite
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
metinyildiz04@gmail.com

Web sitesi
http://avesis.yyu.edu.tr/metinyildiz/yayinlar

Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 10.06.2002, Van.

Yüksek Lisans, Aquinos'lu Thomas'ın Bilgi Teorisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri ABD. Din Felsefesi Bilim Dalı, 26.01.2007, Kayseri.

Doktora, İbn Metteveyh'in Kozmoloji Anlayışı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri ABD. Kelam Bilim Dalı 2015, Van.

Arş. Gör. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2011-2015, Muş.

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2015..., Van.