Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz

Üniversite
KARABÜK ÜNIVERSITESI

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
s.mutekellim@gmail.com

1978 Sivas doğumlu

Lisans : 2001 (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yüksek Lisans: 2005 (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doktora : 2011 (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yardımcı Doçent: 2012 (Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doçent: 2019 (ÜAK)