Doç. Dr. Muzaffer Barlak

Üniversite
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
muzaffer_barlak@hotmail.com