Dr. Öğr. Üy. Abdullah Demir


Üniversite
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
abdillahdemir@hotmail.com

Telefon
03129061599

Web sitesi
http://ybu.edu.tr/abdemir/

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip ve vaiz olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelâm ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7825-6573

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/G-4643-2015

Publons: publons.com/a/1353653/

Academia.edu: https://abdullahdemir.academia.edu

Google Akademik: Abdullah Demir

YÖK Akademik: Abdullah Demir

Twitter : https://twitter.com/abddemiri


TEZLER

KİTAP (EDİTÖRLÜK)

KİTAP (TAHKİK)

KİTAP (TEZ)

  • Ebû İshâk es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi. İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

KİTAP

KİTAP BÖLÜMÜ

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

ÖZGÜN MAKALE

DİĞER - TEKNİK NOT

DİĞER-KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

TEBLİĞLER