Dr. Öğr. Üy. Mustafa Can

Üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
mustafacan62@hotmail.com

1962 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 1980’de K.Maraş İHL’den, 1984’te de MÜ İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını aynı Üniversitede tamamladı. İlk ve Ortaöğretim kurumlarında, yurt içinde 10 sene, İsviçre’de 5 sene (1999-2004) öğretmenlik yaptı.

İsviçre’de iken (2003) bir dönem Nöşatel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde misafir öğretim üyeliği yaptı. Strazburg’ta Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İlahiyat Fakültesinde bir sömestr boyunca (2014) İslam İnanç Esasları, Kelam ve Din Eğitimi dersleri verdi (2014). Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde altı sene Uzman olarak çalıştı. Ankara’da DPT’ye bağlı Ulusal Ajans’ta (ABEGPM) AB Projeleri Uzmanı olarak üç sene görev yaptı. Bu kapsamda Avrupa’da birçok ülkeye proje çalışmaları için ziyaretlerde bulundu.

Türkiye’de Erciyes Üniversitesi’nde başladığı öğretim üyeliği görevini İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak sürdürürken kurumlar arası muvafakatla Paris’e Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı.
Doçentlik çalışmalarını asıl branşı olan Kelam alanında sürdürmekle birlikte, Genel Pedagoji ve Yaygın Din Eğitimi alanlarında da te’lif ve tercüme çalışmaları mevcuttur. Ayrıca; DİB ve MEB’in Hizmet İçi Eğitim programları kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında seminerler vermektedir.