Doç. Dr. Sabri Yılmaz

Üniversite
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

Ek Bilgiler
Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta
sayilmaz68@hotmail.com

23.08.1968’de Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Seki beldesinde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra, Antalya’da Kur’an Kursu’na devam ederek hafız oldu. 1989’da Antalya İmam Hatip Lisesi’nden, 1994’te DEÜ. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını 1997’de, doktorasını 2004’te tamamladı. Nisan 1996’dan beri DEÜ. İlahiyat Fakültesi’nde Öğretim Elemanı olarak çalışan YILMAZ, Temmuz 2009’da Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğine atandı. 2012 yılında Akdeniz üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilimdalına yardımcı doçent olarak atandı. 2015 yılında Doçent oldu. Halen bu görevini sürdüren YILMAZ, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans

Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi

Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi

İl : İZMİR

Mezuniyet Yılı : 1994

Yüksek Lisans

Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi

Akademik Birim : Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim Dalı : Temel İslam Bilimleri-Kelam

Tez Başlığı : Elmalılı Tefsirinde Kader Problemi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Avni İLHAN

İl : İZMİR

Mezuniyet Yılı : 1997

Doktora

Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi

Akademik Birim : Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim Dalı : Temel İslam Bilimleri-Kelam

Tez Başlığı : Kadı Abdulcebbar ve Gazali'de Te'vil Problemi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Osman KARADENİZ

İl : İZMİR

Mezuniyet Yılı : 2004

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR, GÖREV ve UNVANLARI

Görev/Unvan

Kurum

Tarih Aralığı

1

Müezzin Kayyım

Diyanet İşl. Başk., Sinan Ümmi Camii, Elmalı/ANTALYA

06.1989--09.1989

2

Müezzin Kayyım

Diyanet İşl. Başk., Nurkamer Camii, Konak/İZMİR

09.1991--04.1996

3

Ar. Gör.

DEÜ, İlahiyat Meslek Yüksekokulu, İZMİR

04.1996--10.2002

4

Ar. Gör.

DEÜ, İlahiyat Fakültesi, İZMİR

10.2002--12.2004

5

Ar. Gör. Dr.

DEÜ, İlahiyat Fakültesi, İZMİR

12.2004--10.2007

6

Öğr. Gör. Dr.

DEÜ, İlahiyat Fakültesi, İZMİR

10.2007--07.2009

7

Yrd. Doç. Dr.

DEÜ, İlahiyat Fakültesi, İZMİR

07.2009--

8

Misafir Araştırmacı(Visiting Scholar)

Lutheryan İlahiyat Fakültesi, Şikago/ABD.

(LSTC- Lutheran School of Theology at Chicago, US.)

1 Mart - 31 Mayıs 2011

UZMANLIK ve ÇALIŞMA ALANLARI

1

Te’vil ve İtikadî Farklılaşmalar

2

Kelam Okulları

3

Klasik İslam Mezhepleri

4

Çağdaş İslam Akımları

KİTAPLAR

Telif Kitaplar

1

Kelamda Te'vil Sorunu, Araştırma Yayınları, Ankara 2009.

Tercüme Kitaplar

1

İnanç Esasları Kılavuzu Kitâbü’l-İrşâd, (İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî), (Çevirenler: Prof. Dr. A. Bülent Baloğlu, Yrd. Doç. Dr. Sabri Yılmaz, Dr. Mehmet İlhan, Dr. Faruk Sancar), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2010.

Bölüm/Üniteler

1

DEÜ. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı İslam Mezhepleri Tarihi,

Ünite 3: Mürcie-Mu’tezile, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2012.

2

DEÜ. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı İslam Mezhepleri Tarihi,

Ünite 4: Ehl-i Sünnet, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2012.

3

DEÜ. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı İslam Mezhepleri Tarihi,

Ünite 8: Kâdıyânîlik, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2012.

Yayına Hazırladığı Kitaplar

1

MEVLANA ve İNSAN -Sempozyum Bildirileri-

(Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mehmet Şeker, Dr. Sabri Yılmaz, Dr. Aydın Işık, Dr. Tahsin Koçyiğit), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2008.

2

HAZRETİ ALİ -Sempozyum Bildirileri-

(Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. A. Bülent Ünal, Öğr. Gör. Dr. Sabri Yılmaz, Ar. Gör. H. Hüseyin Ballı, Ar. Gör.Fatih Topaloğlu), Tibyan Yayıncılık, İzmir 2009.

3

DEÜ. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı İslam Mezhepleri Tarihi,

(Hazırlayanlar: Prof. Dr. A. Bülent Ünal, Yrd. Doç. Dr. Sabri Yılmaz, Dr. H. Hüseyin Ballı, Dr.Fatih Topaloğlu) Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İlahiyat-Deuzem, İzmir 2012.

MAKALELER/ TEBLİĞLER/TANITIM ve DEĞERLENDİRMELER

Telif Makaleler

1

Die Atribute 'der Allerbarmer' (ar-rahman)und der' Allbarmherzige' (ar-rahim) bei Elmalili, Theion XIV, Diakonie der Religionen 2. Schwerpunkt Islam, Ed. Bärbel Beinhauer-Köhler, Matthias Benad, Edmund Weber (Hrsg.), Frankfurt 2005, ss. 55-62.

2

“Elmalı