Prof. Dr. Mehmet Baktır

Üniversite
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
mbaktir@cumhuriyet.edu.tr

Web sitesi
http://www.cumhuriyet.edu.tr/acv.php?cubid=2cjn4Nfj19XsyuXq09fZyuWwm6eZpA==&Dil=1

1965 yılında Kayseri’nin Hacılar ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini, 1977–1983 yıllarında Kayseri’de tamamladı. 1986–1987 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında “Mâtüridî Kelâmcıları ve Bunlar Üzerinde Yapılan Çalışmalar” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalında tamamladı. 1994–1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalında “Araştırma Görevlisi” olarak atandı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kelâm Anabilim Dalında Doktoraya başladı. 24.10.2000 tarihinde “Ehl-i Sünnet Kelâmında Akıl” adlı teziyle doktorasını tamamlayarak, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalına Yrd Doç. Dr. olarak atandı. 11.01.2008 tarihinde Doçent, 2013'te Profesör oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.
_x000d_ Kitapları
_x000d_ 1. Baktır Mehmet, Bir Dini Otorite Olarak Hz. Peygamber (Ehl-i Sünnet Kelamına Göre), Ankara, 2007.
_x000d_ 2. Baktır Mehmet, KELÂM ESERLERİ Günümüz İlahiyat Fakülteleri Hocalarının Çalışmaları, Sivas, 2007.
_x000d_ 3. Baktır Mehmet, Ehl-i Sünnet Kelamında Akıl, (Doktora Tezi, Yayınlanmadı)
_x000d_ 4. Baktır Mehmet, Maturidi Kelamcılar ve Bunlar Üzerinde Yapılan Çalışmalar, (Y. L. Tezi Yayınlanmadı)
_x000d_ Makaleleri
_x000d_ 1. Baktır Mehmet, İmanın Temellendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, VI, Sayı, 2, Sivas 2002
_x000d_ 2. Baktır Mehmet, Allah’ın Fiili Sıfatlarında Zaman Sorunu, Kelam Araştırmaları E. Dergi, I / 2, 2003.
_x000d_ 3. Baktır Mehmet, Hz. Peygamberin Otoritesinin Dayanakları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, VII, Sayı 1, Sivas, 2004
_x000d_ 4. Baktır Mehmet, Mütekaddimun Selefiyye ve Metot Anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, VIII, Sayı, 2. Sivas, 2005.
_x000d_ 5. Baktır Mehmet, Câhız’ın Varlık ve Tabiat Anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı, X/2, Sivas, 2006._x000d_ 6. Baktır Mehmet, Câhız’ın Nübüvvet Anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı, X/2, Sivas, 2006.
_x000d_ Basılı Bildirileri
_x000d_ 1. Baktır Mehmet, İmanın Temellendirilmesi, Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Erzurum, 7–9 Eylül 2001 2. Baktır Mehmet, Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Sempozyumu, Elazığ, 2004.
_x000d_ 3. Baktır Mehmet, Bir Dini Otorite Olarak Hz. Peygamber, Dini Otorite Semp_x000d_