Doç. Dr. Recep Önal

Üniversite
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Ek Bilgiler
Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta
onal1975@gmail.com

1975 yılında, Giresun’da doğdu. 1988’de Yeşil Giresun İlköğretim Okulu’ndan, 1996’da Giresun İmam Hatip Lisesi’nden, 2001’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını, 2013 yılında “İmam Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler” konulu teziyle doktorasını tamamladı. _x000d_ 2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa İl Müftülüğü bünyesinde din görevlisi olarak memuriyete başladı. 2009 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Oslo Büyükelçiliği bünyesinde Norveç/Drammen Diyanet Merkez Camiine Din Görevlisi olarak atanan Önal, burada 4 yıllık görev süresinin ardından 01.08.2013 tarihinde Balıkesir Üniversites İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'na Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Önal, Arapça ve İngilizce bilmektedir._x000d_ _x000d_ ESERLER:_x000d_ _x000d_ Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler_x000d_ 1.“Mâtürîdî’nin Hayatı, Eserleri ve Kelam İlmi’ndeki Yeri”, Akademik İncelemeler Dergisi, Sakarya, 2013, Cilt: 9, Sayı:2, ss. 1-32. (Yayımlanacak)_x000d_ 2.“Mâtürîdî’ye Göre Dinlerarası Diyalog: Ehl-i Kitabın Ahirette Kurtuluşu”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 11/2 (2013), ss.139-180._x000d_ 3. “Kuran’daki Resûl-Nebî Kavramlarına Teolojik Yaklaşım”, Kelam Araştırmaları, 11/1 (2013), ss. 329-350._x000d_ 4.“İslam Kelamı’nda Nübüvvet’in Mahiyeti, Kapsamı Ve Gerekliliği”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2013, Cilt.2, Sayı:2, ss. 151-178._x000d_ 5.“Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin Nübüvvet Anlayışı”, UÜİFD, Bursa 2008, yıl: 2008, cilt: 17, sayı: 2, ss. 675–707._x000d_ 6.“Kur’an’da Îmânî ve Ahlâkî Bir Tavır Olarak Sabır”, CÜİFD, Sivas 2008, XII/2, ss. 439–466._x000d_ 7.“Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî ve İthâfü’s-sâdeti’l-Müttakîn Bi Şerhi İhyâi-‘Ulûmi’d-Dîn Adlı Eserinin Kelâm İlmi Açısından Tahlili”, Usûl İslam Araştırmaları, say. 6, yıl, 2008, ss. 115-144. (Doç. Dr. Süleyman Akkuş’la birlikte)_x000d_ 8.“Muhhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin Hayatı ve İlmî Kişiliği”, SBE, Akademik İncelemeler Dergisi, Sakarya 2007, Sayı: 2, Cilt: 2, ss. 297–317._x000d_ 9.Kıyamet Tarikatları - Yeni Dinî Hareketler, Akademik İncelemeler Dergisi, Sakarya, 2013, Cilt: 8, Sayı:1, ss. 361-366 (Kitap Değerlendirme ve Tanıtım)_x000d_ 10.“Kumran Yazmalarının Ahit Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2013, Cilt.2, Sayı: 1, ss. 2001-2008, (Kitap Değerlendirme ve Tanıtım)_x000d_ 11.“Hz.Peygamber'in Anne-Babasının Dini Konumu ve Ebeveyn-i Resul Risaleleri”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1 (2011), ss. 411-420. (Kitap Değerlendirme ve Tanıtım)_x000d_ 12.Şeyh Müfîd ve Şia’da Usûlî Farklılaşma Süreci, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1 (2009), ss. 221–228. (Kitap Değerlendirme ve Tanıtım)_x000d_ 13.Ehl-i Sünnet’e Giden Yolda İbn Küllâb ve Küllâbiyye Mezhebi, UÜİFD, Cilt: 18, Sayı: 1, 2009, ss. 637-645. (Kitap Değerlendirme ve Tanıtım)_x000d_ 14.“XII. Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İslâm'da Ahiret İnancı Sempozyumu”, (29–30 Haziran 2007 - Sivas), Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 (2008), ss. 165–178._x000d_ 15.Mutezile’de Din Usulü, Kâdî Abdülcebbâr, SÜİFD, 18/2008, Sakarya, ss. 217–223. (Kitap Değerlendirme ve Tanıtım)_x000d_ 16.“XI. Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İslâm'da Peygamber İnancı Sempozyumu”, (Haziran 2006 – Diyarbakır), SÜİFD, Sakarya 14/2006, ss. 237–248._x000d_ 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler _x000d_ _x000d_ 1.Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin Nübüvvet Anlayışı”, Genç Akademisyenler İlahiyat _x000d_ Araştırmaları, Sempozyumu, (Mayıs 2008 – İstanbul), Editör: Sami Erdem, MÜİFY, _x000d_ İstanbuL, 2009, ss. 247-263._x000d_ 7.7. Diğer yayınlar_x000d_ A. Kitap_x000d_ 1. Ebu Mansur el-Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler, Emin Yayınları, 1. Basım, 2013_x000d_