Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu

Üniversite
-- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

E-Posta
bulent_baloglu@hotmail.com

Özgeçmişi:
_x000d_ _x000d_ Doğum tarihi ve yeri: 16.04.1962 - ANKARA Bitirdiği okullar:1969-1974 İstanbul Selimiye İlkokulu Ankara Seyranbağları İlkokulu1974-1976 Ankara 50. Yıl Ortaokulu 1976-1980 Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi1980-1985 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1986-1987 Manchester Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Bölümü / Yüksek Lisans (M.A)1987-1991 Manchester Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Bölümü / Doktora (Ph.D.)Çalıştığı Kurumlar:1980-1985 Diyanet İşleri Başkanlığı / Çankaya Müftülüğü / Ankara (İmam-Hatip)1991-1992 Diyanet İşleri Başkanlığı / Din İşleri Yüksek Kurulu (Uzman)1992- D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi -Temel İslâm Bilimleri Kelâm Ana Bilim Dalı / İzmir. Bildiği Yabancı Diller:Arapça ve İngilizce._x000d_ _x000d_ Tezleri:
_x000d_ _x000d_ 1-Yüksek Lisans tezi: Religion and State in Saudi Arabia (Suudi Arabistan'da Din ve Devlet), Manchester Üniversitesi, (Danışman: Dr. Norman Calder), İngiltere, 1987, IV + 44 s.
_x000d_ _x000d_ 2-Doktora tezi: Law and Sales in the Works of Marwazî, Qudûrî and Sarakhsî (Mervezî, Kudûrî ve Serahsî'nin Eserlerinde Alış-Veriş Hukuku), Manchester Üniversitesi, (Danışman: Dr. Norman Calder), İngiltere, 1991, IV + 266 s.
_x000d_ _x000d_ Kitapları:
_x000d_ _x000d_ Telif kitaplar.
_x000d_ _x000d_ 1-İslâm ve Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon), Kitâbiyât, Ankara,
_x000d_ _x000d_ 2-Kelâm Araştırmaları (I), İzmir 1998, IV+97s.
_x000d_ _x000d_ Tercüme Kitaplar:
_x000d_ _x000d_ 1-İslâm Kültürü ve Toplumsal-Ekonomik Değişim, Jean - Paul Charnay, T.Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1997, (Osman Bilen ile birlikte - İngilizce'den çeviri), X+162s.
_x000d_ _x000d_ 2- İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Fazlur Rahman, Ankara Okulu Yay., Ankara 1997, (Adil Çiftçi ile birlikte - İngilizce'den çeviri), XXIII+205s.
_x000d_ _x000d_ 3- Fıkh-ı Ekber Şerhi, Ebu Mansur el-Mâturîdî, İzmir 1998, (Murat Memiş ile birlikte - Arapça'dan çeviri), 68+28s. (Arapça metin).
_x000d_ _x000d_ 4- Jalâl al-Dîn al-Rûmî: A Muslim Saint, Mystic and Poet, (Yaz.) Emine Yeniterzi, T.D.Vakfı Yay., Ankara 2000, 261s. (Türkçe'den İngilizce'ye çeviri).
_x000d_ _x000d_ Sadeleştirme Kitaplar:
_x000d_ _x000d_ 1- İslâm'ın Esası (Üss-i İslâm), Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, T.D.V.Yay., Ankara 1997, (Halife Keskin ile birlikte - Osmanlıca'dan sadeleştirme), XXIV+75s.
_x000d_ _x000d_ 2- Hilâl ve Haç Çekişmesi, Halil Hâlid, T.D.V.Yay., Ankara 1997, (Prof.Dr. Mehmet Şeker ile birlikte - Osmanlıca'dan sadeleştirme), 256s.
_x000d_ _x000d_ Derleme Kitaplar:
_x000d_ _x000d_ 1- İzmirli İsmail Hakkı (İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu [1995] Bildirileri Derlemesi), T.D.V.Yay., Ankara 1997, (Prof.Dr. Mehmet Şeker ile birlikte).
_x000d_ _x000d_ 2- Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri Derlemesi), İzmir 1999, (Prof.Dr. Osman Karadeniz ve Bülent Ünal ile birlikte).
_x000d_ _x000d_ 3- Kelâmın İşşevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri Derlemesi), İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İzmir 2000, (Yrd.Doç.Bülent Ünal ile birlikte).
_x000d_ _x000d_ 4-Çocuklara Yönelik Bir Çalışma: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bilgi Küpü I-II, Unkel, Almanya 2000
_x000d_ _x000d_ Makaleleri:
_x000d_ _x000d_ Telif makaleler:
_x000d_ _x000d_ 1-Reenkarnasyoncunun İnanç Dünyası ve bir Değerlendirme, Türkiye Günlüğü (42), Eylül-Ekim 1996, ss. 76-94.
_x000d_ _x000d_ 2- İbn Hazm'da Tenâsüh (Reenkarnasyon) Anlayışı, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1998, X, ss. 51-62.
_x000d_ _x000d_ 3- Sebîlürreşad Dergisinde Yeni İlm-i Kelâm Tartışmaları, İzmirli İsmail Hakkı isimli eserin içinde, Ankara 1996, ss. 265-312.
_x000d_ _x000d_ 4- Kelâm ve Fıkıh, Türkiye Günlüğü (41), Temmuz-Ağustos 1996, ss. 89-95.
_x000d_ _x000d_ 5- Değişim Süreci ve İslâm, Türkiye Günlüğü (40), Mayıs-Haziran 1996, ss. 58-65.
_x000d_ _x000d_ 6- Fazlur Rahman ve Bir Kitabı Üzerine Bazı Düşünceler, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Adil Çiftçi ile birlikte), İzmir 1994, VIII, ss. 229-236.
_x000d_ _x000d_ 7- Katolik Dünyasında Neler Oluyor? Polemik (11), Ocak-Şubat 1994, ss. 37-38.8-Kültürümüzde Cumhuriyet ve Atatürk, Türk Yurdu, XX, Aralık 2000, 160, ss. 136-38.
_x000d_ _x000d_ Tercüme makaleler:
_x000d_ _x000d_ 1-Akıl ve dinî Tasdik: Ebu Mansur el-Maturîdî'nin Görüşü, J. Meric Pessagno, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1994, (Adil Çiftçi ile birlikte), VIII, ss. 441-453.
_x000d_ _x000d_ 2-Vahiy ve Peygamber, Fazlur Rahman, Türkiye Günlüğü (23), Ankara 1993, (Adil Çiftçi ile birlikte), ss. 95-99.
_x000d_ _x000d_ 3-İslâm'da Ölüm Anlayışı, John Bowker, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1995, (Murat Yıldız ile birlikte), IX, ss. 363-390.
_x000d_ _x000d_ 4-Özet Kelâm Tarihi, W.Montgomery Watt, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1998, X, ss. 119-128.
_x000d_ _x000d_ 5-Serahsî, Şîrâzî ve Mâverdî'ye Göre Cuma Namazı ve Siyasî İktidarın Hukukî Teorisi, Norman Calder, Türkiye Günlüğü (18), Ankara 1992, ss. 21-32.
_x000d_ _x000d_ 6-İslâm'da Hukuk ve Ahlâk, Fazlur Rahman, Türkiye Günlüğü (43), Ankara 1996, ss. 5-15.
_x000d_ _x000d_ 7-İslâm'da Kadının Konumu, Fazlur Rahman, Türkiye Günlüğü (45), Ankara 1997, (Adil Çiftçi ile birlikte), ss. 89-102.
_x000d_ _x000d_ 8-İnsanların Akîde-i İlâhiyyelerine Bir Nazar, Musa Carullah Bigiyef, İslâmî Araştırmalar, 1995, VIII, ss. 12132.
_x000d_ _x000d_ Diğer Çalışmaları:
_x000d_ _x000d_ Ulusal Sempozyum Tebliğleri:
_x000d_ _x000d_ 1- Kur'an Vahyinin Niteliği ve Hz. Peygamber, I.Kur'an Sempozyumu 1-3 Nisan 1994, Bilgi Vakfı, Ankara 1994, ss. 31-49.
_x000d_ _x000d_ 2- İzmirli İsmail Hakkı'nın Yeni İlm-i Kelâm Anlayışı, İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu 24-25 Kasım 1995, İzmir (İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu isimli eserin içinde), Ankara 1995, ss. 93-109.
_x000d_ _x000d_ 3- Yeni Bir Kelâm: Fazlur Rahman Örneği, Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu 26-27 Ekim 1996, İstanbul, (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından basılacak), 13s.
_x000d_ _x000d_ 4- Fazlur Rahman'ın Modernizmi ve İslâm Kelâmı, İslâm ve Modernizm: Fazlur Rahman Tecrübesi 22-23 Şubat 1997, İstanbul 1998, ss. 222-228.
_x000d_ _x000d_ 5- İslâm Ülkelerinin Yönetim Modeli: Suudi Arabistan Örneği, T.D.V.Kutlu Doğum Sempozyumu 1998, Ankara 1998, 237-242.
_x000d_ _x000d_ 6-Seyyit Bey'e Göre Husun-Kubuh (İyilik-Kötülük) Meselesi, Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey isimli eserin içinde, İzmir 1999, ss. 133-163.
_x000d_ _x000d_ 7-Kelâmın İşlevselliği Hususunda Bazı Düşünceler, Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu 24-25 Eylül 1999, İzmir 1999, ss. 105-113.Uluslar arası Sempozyum Tebliği:Metaphorical Descriptions of the Judgment Day in the Qur'an, Symposium on Metaphor and Religion 1-4 April 1997, Gerhard-Mercator-Universitat Gesamthochschule Duisburg, Duisburg 1997, ss. 1-9.
_x000d_ _x000d_ Devam Eden Çalışmaları:
_x000d_ _x000d_ 1-Fazlur Rahman'ın Revival and Reform isimli eserinin Türkçe'ye çevirisi.
_x000d_ _x000d_ 2-Muhammed Abduh'un el-İslâm ve'n-Nasrâniyye ma'a'l-Ilm ve'l-Medeniyye isimli Arapça eserinin çevirisi
_x000d_ _x000d_ 3-Fazlur Rahman'ın Kelâm Anlayışı (telif çalışma)
_x000d_ _x000d_ 4-Kadı Abdulcabbar'ın Usûlü Hamse'sinin Çevirisi.
_x000d_ _x000d_ 5-Hasan Hanefî'nin Islam in the Modern World isimli eserinin çevirisi.
_x000d_ _x000d_